გამგებლის ბრძანებები

N:31 962წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში, მოქალაქე მარინე კუპრაშვილის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29.12.31.268) საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახე
N:31 1439წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში, მოქალაქე მერი ლურსმანიძის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიწისქვეშა დაქბალი წნევის(სიგრძით 220 გრძ.მ.) გაზსადენის მოსაწყობად პროექტის შეთანხმების შესახებ
N:31 1440წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში, მოქალაქე მიხეილ ბანძელაძის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიწისქვეშა დაბალი წნევის(სიგრძით 98 გრძ.მ.) გაზსადენის მოსაწყობად პროექტის შეთანხმების შესახებ
N:31 1441წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში, მოქალაქე ნელი ბანძელაძის საკუთრებასი არსებული საცხოვრებელი სახლის მიწისქვეშა დაბალი წნევის(სიგრძით 133 გრძ.მ.) გაზსადენის მოსაწყობად პროექტის შეთანხმების შესახებ
N:31 1442წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის მაკა გაბიძაშვილის სამსახურეობრივი ურთიერთობის გაგრძელების შესახებ
N:31 1443ქალაქ წყალტუბოში დედაენის ქუჩა #5-ში მოქალაქეების: ტარიელ ჩიხლაძის, ნუკრი იმედაძის, ნანა გიორხელიძისა და ჯაბა ბოჟაძის საკუთრებაში არსებულ ბინებზე მიშენებული აივნების ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ
N:31 1444წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების დამხმარე მოსამსახურის (არქივარიუსი)დალი ჯიქიას სამსახურებრივი ურთიერთობის გაგრძელების შესახებ (
N:31 1445 გიორგი ელბაქიძის შვებულების შესახებ
N:31 1446არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის 2016 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 11 იანვრის # 31 44ბრძანებაში ცვლილების სეტანის შესახებ
N:31 1447წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის პირობიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 14482016 წლის 4-9 ივლისს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ჟონეთში, ნამოხვანში, ზარათსა და ქვილიშორში დაზიანებული საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების და მასთან დაკავშირებული საპროექტო მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელებისათვის მომწოდებლის შერჩევის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
N:31 1449წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟონეთში მდებარე შენობა- ნაგებობების პირველ სართულზე განთავსებული ფართის ააიპ კულტურისა და ტურიზმის ცენტრისთვის უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ
N:31 1450წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარის ფორმით სარგებლობაში გადაცემისათვის პირობიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 1451წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მესხეთში, მოქალაქე არჩილ გოცაძის საკუთრებასი არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29.12.328.510) საცხოვრებელი სახლისა და დამხმარე ნაგებობების მშენებლობისათვის პროექტის შეთანხმებისა მშენებლობის ნებართვის გადაცემის შესახებ
N:31 1452წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 1453წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დერჩი მცხოვრებ მიხეილ ჩხაბერიძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1454წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 20126 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში მცხოვრებ ნარგიზა გაბუნიასთვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1455წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მცხოვრებ ვარდო დოლაბერიძისათვის თანხის გამოყოფის შეხაებ
N:31 1456წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატრიკეტში მცხოვრებ გია ბერაძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1457წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მცხოვრებ შოთა კვერნაძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1458წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფურჩხეთში მცხოვრებ პალიკო ახალაძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1459
N:31 1460წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მცხოვრებ სოფო ძიძიგურისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1461წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ქ. წყალტუბოში ტაბიძის ქ.#1/19-ში მცხოვრებ ნათელა გოგაბერიშვილისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1462წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ქ. წყალტუბოში თბილისის ქუჩა #5-ში მცხოვრებ ზურა ჭიჭინაძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1463წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ქ. წყალტუბოში შ. ნუცუბიძის ქ.#4-ში მცხოვრებ ირა მაისურისათვისა თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1464წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯიას კუთვნილი ავტოგაზგასამართი სადგურის გაზმომარაგებისთვის მაგისტრალური გაზსადენის მოსაწყობად პროექტის შეთანხმების შესახებ
N:31 1465წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მესხეთში, მოქალაქე ზაზა კოპალეიშვილის კუთვნილი ობიექტის გარე ელ. მომარაგების პროექტის შერთანხმების შესახებ
N:31 1466წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 05 ოქტომბრის #31 1448 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 1467ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა #27-ში, შპს ,,ჯეოსელის''-ს სარგებლობის უფლებით აღებულ მიწის ნაკვეთში ფიჭური რადიოსატელეფონო სადგურის მოსაწყობად მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების, პროქტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ
N:31 1468მერაბ ქაჯაიას შვებულების შესახებ
N:31 1469წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის სარეზერვო ფონდიდან სოფელ ტყაჩირში მცხოვრებ იამზე ჯანელიძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1470წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 29 მარტის #31 /1290 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 1471წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 14 სექტემბრის #31 /4352 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 1472წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 29 მარტის #31 /1290 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 1473წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 29 მარტის #31 /1290 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 1474წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 29 მარტის #31 /1290 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 1475წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 29 მარტის #31 /1290 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 1476წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 29 მარტის #31 /1290 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 1477წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 29 მარტის #31 /1290 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 1478წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 29 მარტის #31 /1290 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 1479წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 29 მარტის #31 /1290 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 1480წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში მცხოვრებ თალიკო გაგნიძისათვის თასნხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1481წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ქ. წყალტუბოში რუსტაველის ქ. #16-ში მცხოვრებ ფატიმა ჩიხლაძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1482წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ქ. წყალტუბოში გურამიშვილის ქ. #2/23-ში მცხოვრებ ნინა ხაჭაპურიძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1483წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში მცხოვრებ ნათელა თოდაძისდათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1484წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში მცხოვრებ მიხეილ გოდუაძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1485წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 20126 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ქ. წყალტუბოში თამარ მეფის ქ. #17/43-შიმცხოვრებ მამუკა ჩიხლლაძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1486წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ქ. წყალტუბოში ვაჟა-ფშაველას ქ. მე2 შესახ. #17-ში მცხოვრებ რუსუდან იობიძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1487წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დღნორისაში მცხოვრებ ლენა ბანძელაძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1488წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 7 სექტემბრის #31/4174 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 1489წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დამმხმარე მოსამსახურის ( მძღოლი თეიმურაზ ფხაკაძის სამსახურეობრივი ურთიერთობის გაგრძელების შესახებ
N:31 1490წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხუნკურში მცხოვრებ ბონდო შალამბერიძისათვის თანხის გამოყოფის შეახებ
N:31 1491წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარათში მცხოვრებ ელისო მაღლაფერიძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1492წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხუნკურში მცხოვრებ მალხაზი შალამბერიძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1493წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში მცხოვრებ ჯემალი ჩოგოვაძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1494წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში მცხოვრებ თინა გულბანისათვის თანხის გამოყოფის სესახებ
N:31 1495წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 27 სექტემბრის #31/4699 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 1496წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მესხეთში , შპს "ლოგ აუტი"-ს საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში ( ს/კ 29.12.38.622 ) მრავალფუნქციური დანიშნულების ობიექტის მშენებლობისათვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობისათვის ნებართვის გაცემის შესახებ
N:31 1497წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში , მოქალაქე ზურაბ ჭეიშვილის საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში ( ს/კ 29.12.32.365 ) მარკეტის ( სავაჭრო ობიექტი ) მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ
N:31 1498წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრულიაღრიცხვა დაგეგმარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის გულთამზე ჯიმშელეიშვილის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების შესახებ
N:31 1499წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სმსახურის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის თამარ მეძმარიაშვილის დროებით შრომისუუნარობის გამო სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებ
N:31 1500"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნიტ ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურში თანამშრომელთა ჯგუფის სექმნის შესახებ " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 თებერვლის #31 204 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
N:31 1501წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის ანა გელენიძის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების შესახებ
N:31 1502"თეიმურაზ ჭეისვილის შვებულების სესახებ " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 20 სექტემბრის # 31 1321 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
N:31 1503"ანა გელენიძის შვებულების შესახებ
N:31 15041504">"ბესარიონ კინწურაშვილის შვებულების შესახებ
N:31 15051505">მანანა მანაგაძისათის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების შესახებ
N:31 1507სევერიან კორუაშვილის შვებულების შესახებ
N:31 1508გიორგი ჩაკვეტაძის მივლინების შესახებ
N:31 1509მუნიციპალურ საკუთრებაში ქონების გადმოცემის შესახებ
N:31 1510 სტატუსის მინიჭების შესახებ
N:31 1511 თამარ ფანცხავას მივლინების შესახებ
N:31 1514 როზა მეტრეველის შვებულების შესახებ
N:31 15151514"> წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესადგენად საორგანიზაციო სამუშაოების განხოციელებისათვის კომისიის შექმნის შესახებ'' წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 18 მარტისს # 31 265 ბრძანებში ცვლილების შეტანის შესახებ შესახებ
N:31 15161516 ქალაქ წყალტუბოში, თამარ მეფის ქუჩა #1-სი ამხანაგობა ,,სხივი'' ს საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში ნონა მიქაძის ავტოფარეხის (22მ) მშენებლობის პროექტის შეთანხმებისა და ნებართვის გაცემის შესახებ
N:31 15171517 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურებრივი ურთიერთობის გაგრძელების შესახებ
N:31 1518 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შტატგარეშე მოსამსახურის გენრიხ რომანცოვის შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ
N:31 1518 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შტატგარეშე მოსამსახურის გენრიხ რომანცოვის შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ
N:31 1519 ანჟელა გვიჭიანის შვებულების შესახებ
N:31 1520 " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში ,მოქალაქე ირინა ქლიბაძის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთში ( საკადასტრო კოდი 29.09.44.125.) საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 20155 წლის 10 სექტემბრის # 31/1199 ბრძანებაში ცვლილების შეტანისა და მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ
N:31 152131-1521"> წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯასი მცხოვრებ იმედა კოღუაშვილისათის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1522 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მცხოვრენ ელისო ასათიანისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1523 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ქ.წყალტუბოში ტაბიძის ქ. # 5/47 -ში მცხოვრებ მზია ლუნგუსათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1524წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყაჩირში მცხოვრებ ლია ჩიტიანისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1525წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში მცხოვრებ იამზე კუჭუხიძისათის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1526
N:31 1527 "სახელმწიფო შესყიდვების სე4სახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებისა დაშესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით ინფრასტრუქტურისა დაკეთილმოწყობის სამსახურში თანამშრომელთა ჯგუფის შექმნის შესახებ " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 თებერვლის # 31 204 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 1528 ქალაქ წყალტუბოში დედაენის ქუჩა lll შეს .#2/23-ში , მოქალაქე ელგუჯა წვერავას საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელ ბინაზე ღია აივნის მიშენებისათის მიწის კნაკვეთის გამოყენების პირობების , პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ
N:31 1529 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის წამყვანი სპეციალისტის სოფიო კიკნაძის სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გაგრძელების შესახებ
N:31 1530 მარიამ ბალანჩივაძის შვებულების შესახებ
N:31 1531 დალი ჯიქიას შვებულების შესახებ
N:31 1533 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 13 სექტეემბრის #31/4339 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 1534
N:31 1537 ა(ა)იპ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის ბენეფიციართა სიის დამტკიცების შესახებ
N:31 1538 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ქ. წყალტუბოში ერისთავის ქ.# 63-ში მცხოვრებ ელგუჯა ლეთოდიანისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1539 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ქ. წყალტუბოში ერისთავის ქ.# 63-ში მცხოვრებ ელგუჯა ლეთოდიანისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1542 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წვევამდელთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ
N:31 1543 კობა ჯიქიასათვის ერთჯერადი ფულადი ჯილდოს (პრემია ) გაცემის შესახებ
N:31 1544 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის გიორგი ლევიძის დროებით შრომისუუნარობის გამო სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებ
N:31 1545 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დამატებითი ქონების სახით დარეგისტრირების შესახებ
N:31 1547 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში , მოქალაქე დავით ბარამბიას საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29.09.46.233) ტურისტულისასტუმროს მშენებლობისათვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ
N:31 1548ქალაქ წყალტუბოში , შარტავას ქუჩა #5-ში , მოქალაქე ლალი ჯიმშელეიშვილის საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29.08.32.324 )საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ
N:31 1549" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში , მოქალაქე ირინე ქლიბაძის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთში (საკადასტრო კოდი 29.09.44.125 ) საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართის გაცემის შესახებ "
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 სექტემბრის # 31/1199 ბრძანებაში ცვლილების შეტანისა და მშენებლობის ნებართის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ
N:31 1550
N:31 1551მოქალაქე გიული მამარდასვილისათვის ქალაქ წყალტუბოში , თამარ მეფის ქუჩა სახლი # 17 ბინა # 28-შიარსებული საცხოვრებელი ( იზოლირებული ) და არასაცხოვრებელი ფართობის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
N:31 1552მოქალაქე ლეილა ჩიხლაძისათის ქალაქ წყალტუბოში , ო.ჭავჭავაძის ქუჩა მე-2 შესახვევი სახლი #4 ბინა -არსებული საცხოვრებელი ( იზოლირებული ) და არასაცხოვრებელი ფართობის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
N:31 1553წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის ქრისტინა ქაქუთიას დროებით შრომისუუნარობის გამო სამსახურეობრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებ
N:31 1554მაკა თედორაძის მივლინების შესახებ
N:31 1555როზა მეტრეველის მივლინების შესახებ
N:31 1556 "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 24 დეკემბრის #31 1705 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
N:31 1557 სახალხო დღესასწაულისადმი " შემოდგმომის წყალტუბო " მიძღვნილი შემოქმედებითი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
N:31 1558 რევაზ მხეიძის მივლინების შესახებ
N:31 1559 ფატი გაგოშიძის მივლინების შესახებ
N:31 1560წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ქ.წყალტუბოში გოგებაშვილის ქ.#1/42-ში მცხოვრებ სოსო ჟორჟოლიანისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1561წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ქ.წყალტუბოსი ეგ. ნინოშვილის ქ.#1/5-ში მცხოვრებ თემურ არიგოვისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1562 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარათში მცხოვრებ მახარე ტუკვაძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1563 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში მცხოვრებ ვენერა ჩოგოვაძისათის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1564 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან აკ.შანიძის ქ.#4/24-ში მცხოვრებ მარინე ბაბუნაშვილისათის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1565წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მექვენაში მცხოვრებ მაგული ჩუბინიძისათის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1566 თეიმურაზ ტორაძის შვებულების შესახებ
N:31 1567 ნინო ფანცხავას მივლინების შესახებ
N:31 1568კონსტანტინე მამისეიშვილის მივლინების შესახებ
N:31 1568 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვილიშორში , მოქალაქე უშანგი შვანგირაძის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29.05.32.167 )საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ
N:31 1569 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვილიშორში , მოქალაქეების თალიკო , ირინა იოსელიანების და იოსებ იობიძის საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29.05.32.204.)საზოგადოებრივი კვების ობიექტის მშენებლობისათვის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ
N:31 1571 გენადი ბალანჩივაძის მივლინების შესახებ
N:31 1572 მაკა თედორაძის მივლინების შესახებ
N:31 1573 არასამეწარმეო ( არაკომერციული ) იურიდიული პირის " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის "( ს/კ 221280254) მმართველის მანანა ტყეშელაშვილისათვის ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ
N:31 1574მარეხი კანკაძის შვებულების შესახებ
N:31 1575 მარიამ სანებლიძის შვებულების შესახებ
N:31 1576 არასამეწარმეო ( არაკომერციული ) იურიდიული პირის " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის " 2016 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 11 იანვრის #31 47 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 1577 არასამეწარმეო ( არაკომერციული ) იურიდიული პირის " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღბის გაერთიანების " 2016 წლლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 08 იანვრის #31 43ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
N:31 1578 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 26 სექტემბრის # 31/4675 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ .
N:31 1579წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 20 სექტემბრის #31/4482 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ .
N:31 1580 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში , მოქალაქეების მალხაზ ჩიბურდანიძის , გოჩა სილაგაძისა და ვახტანგ ჩიხრაძის სააკუთრებაში არსებულ არსასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში ( ს/კ 29.09.45.293 ) სარესტორნე კომპლექსის ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ
N:31 1581ქალაქ წყალტუბოსი , ნინოშვილის ქუჩის მიმდებარედ , მოქალაქე ანზორ სოფრომაძის საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში ( ს/კ 29.08.31.159 ) საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ
N:31 1582 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მეცხეთში , მოქალაქე ნათია კოპალიანის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურენო დანიშნელების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29.12.34.279 ) საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის მიწიწს ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ
N:31 1583 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების , ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის ნატო მურუსიძის დროებით შრომისუუნარობის გამო სამსახურეობრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებ
N:31 1584ზაზა ძნელაძის შვებულების შესახებ
N:31 1585 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარის ფორმით , სარგებლობაში გადაცემისათვის ქ.წყალტუბოსში , რუსთაველის ქუჩა , ცენტრალური პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ს/კ 29.08.34.091 ), წყალტუბოს მუნიციპაალიტეტის საკუთრებაში არსებულ 550 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის შედეგების გაუქმების შესახებ
N:31 1586ინგა ჟოეჟოლიანის შვებულების შესახებ
N:31 1587 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის ანა გელენიძის შრომისუუნარობის გამო სამსახურეობრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებ
N:31 1588გიორგი ბურჯანაძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შესრულების თანამდებობიდან გათავისუპლების შესახებ
N:31 1589 მზია იობიძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებიტ მოვალეობის შესრულების თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ
N:31 1590 გია მაღლაფერიძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებიტ მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ
N:31 1591დავით გოლეთიანის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის ,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შესრულების თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ
N:31 1592 თინათინ მარდალეიშვილის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შესრულების თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ
N:31 1593 მაია ჯანელიძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის , განათლების , სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმთა განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ
N:31 1594 ლანა დანგაძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საფინანსო-სახაზინო განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების სესახებ
N:31 1596 ანა ჭოლაძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების , სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შემსრულოებლის თანამდებობიდან გათავისუპლების შესახებ
N:31 1597 რაფიელ კილაძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობისა და მოსაკრებლის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ
N:31 1598 ანა ბაქრაძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის განმგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საფინანსო-სახაზინო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ
N:31 1599 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 1 ოქტომბრის #31/4938 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 1600 წყალტუბოს მუნიციპლიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში, მოქალაქე აკაკი ლაღაძის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სხლის მიწისქვეშა დაბალი წნევის (სიგრძით90 გრძ.მ.) გაზსადენის მოსაწყობად პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ
N:31 1601წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მესხეთში , მოქალაქე ლია ფუთურიძის კუთვნილი ობიექტის (ს/კ 29.12.34.257) გარე ელ. მომარაგების პროექტის შეთანხმების შესახებ
N:31 1602 დარეჯან მიქაუტაძის შვებულ3ების შესახებ
N:31 1603 მზია იობიძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ
N:31 1605 ანა ბაქრაძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საფინანსო-სახაზინო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე გამოსაცდელი ვადიტ დანიშვნის შესახებ
N:31 1606გია მაღლაფერიძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ
N:31 1607მაია ჯანელიძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის , განათლების , სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ
N:31 1608ბექა იობიძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ
N:31 1609 ლანა დანგაძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საფინანსო-სახაზინო განყოფილების , მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე გამოსაცდელი ვადიტ დანიშვნის შესახებ
N:31 1610ანა ჭოლაძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების , სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ
N:31 1611 რაფიელ კილაძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობისა და მოსაკრებლის განყოფილების წამვანი სპეციალაისტის თანამდებობაზე გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ
N:31 1612 გიორგი ბურჯანაძის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ
N:31 1613 დავით გოლეთანის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ
N:31 1614 ხათუნი სამხარაძის შვებულების შესახებ
N:31 1615 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების დამხმარე მოსამსახურის (არქივარიუსი) დალი ჯიქიას დროებიტ შრომისუუნარობის გამო სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებ
N:31 1616არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის 2016 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 14 იანვრის #31/65 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
N:31 1617კობა გოგიძის შვებულების შესახებ
N:31 1618წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის ქრისტინა ქაქუთიას სამსახურებრივი ურთიერთობის გაგრძელების შესახებ
N:31 1620დავით გოლეთიანის მივლინების შესახებ
N:31 1621 სევერიანე კოღუაშვილის მივლინების შეასეხბ
N:31 1622 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ
N:31 1623 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარის ფორმით , სარგებლობაში გადაცემისათვის პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაქციის დამტკიცების შესახებ
N:31 1624 ქრისტინა ქაქუთიას წყალტუბოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მტავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შესახებ
N:31 1625წყალტუბოსს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეეგუთში , მოქალაქე ზაალ სირაძის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანისნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ29.14.37.491) საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციისათვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ
N:31 1626წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში , მოქალაქე შალვა ნატრიაშვილის კუთვნილი ობიექტის (ს/კ 29.09.47.518 )გარე ელ. მომარაგების პროექტის შეთანხმების შესახებ
N:31 1627"სახემწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებისა და შესყიდვების ობიექტის მიღების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურში თანამშრომელთა ჯგუფის შექმნის შესახებ " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 თებერვლის #31 204 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შეასხებ
N:31 1628წყალტუბოს მუ ნიციპალიტეტის საჯარო და ჯერძო დაწესებულებებს შორის ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კალათბურთის ტურნირის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
N:31 1629სოფლის მხარდამჭერის პროგრამის ასიგნებების მუხლებს შორის თანხის გადანაწილებისა და ხაეჯთაღრიცხვის ცვლილებების ცნობის დამტკიცების შესახებ
N:31 1630წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში მდებარე , მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანებისათის " უსასყიდლოდ უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ
N:31 1631წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში მდებარე , ადმინისტრაციულ შენობაში განთავსებული ფართის უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ
N:31 1632წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში მდებარე , ადმინისტრაციულ შენობაში განთავსებული ფართის უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ
N:31 1633 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფურჩხეთში მდებარე მუნიციპალური საკუთრების შენობაში განთავსებული ფართის უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ
N:31 1634 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფურჩხეთში მდებარე, მუნიციპალური საკუთრების შენობაში განთავსებული ფართის უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ
N:31 1635წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისრირებულ წვევამდელთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ
N:31 1637წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში , მოქალაქე თამარ ბიბილეიშვილის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29.09. 45. 348 ) საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ
N:31 1638წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში , მოქალაქე პაატა წერეთლის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29.12.33.007 ) საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ
N:31 1639ნათია გახოკიძის მივლინების შესახებ
N:31 1640წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში , მოქალაქე ნათია შავგულიძის საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29.12.33.119) სავაჭრო , სასაწყობო და საოფისე შენობის მშენებლობისათის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ
N:31 1641 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში , მოქალაქე ბორის ლეშკაშვილის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29.09.48.268 ) საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათის მიწის ნაკვეთს სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ
N:31 1642 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში , მოქალაქე მანანა შველიძის საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29.12.კვ.452 ) ავტოფარეხისა და სამეურნეო სათავსოს მშენებლობისათის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართის გაცემის შესახებ
N:31 1643წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მესხეთში , მოქალაქე ნონა ქობულაძის კუთვნილი ობიექტის (ს/კ 29.12.37.120) გარე ელ. მომარაგების პროექტის შეთანხმების შესახებ
N:31 1644წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულში, მოქალაქე ოლეგი ბენდელიანის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიწისზედა დაბალი წნევის (სიგრძით 116გრძ.მ.) გაზსადენის მოსაწყობად პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართის გაცემის შესახებ
N:31 1645თამარ შვანგირაძის შვებულების შესახებ
N:31 1645თამარ შვანგირაძის შვებულების შესახებ
N:31 1646ა (ა)იპ " წყალტუბოს მინიციპალიტეტის სათნოების სახლი-ს" ბენეფიციართა სიის დამტკიცების შესახებ
N:31 1647წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართის სამსახურის აგრარულ საკითხთა განყოფილების მთავარი სპეციალისტის თამარ ფანცხავას დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების შესახებ
N:31 1648წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის თნათნ მარდალეიშილის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების შესახებ
N:31 1649წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის მაკა გაბიძაშვილის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენნების შესახებ
N:31 1650წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის გიორგი ლევიძის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების შესახებ
N:31 1651წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის ვახტანგ ჩირგაძის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების შესახებ
N:31 1652 ირაკლი თევდორაძის შვებულების შესახებ
N:31 1653 თეიმურაზ ფაჩულიას შვებულების შესახებ
N:31 1654 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიმასტაროში მცხოვრებ ნინო ხელაისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1655 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ქ. წყალტუბოში ბესიკის ქ. #1/15-ში მცხოვრებ მთვარისა ტყაბლაძისათის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1656წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟონეთში მცხოვრებ დალი ქორიძისათის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1657წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში მცხოვრებ ნინო ჯიშკარიანისათის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1658 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვილიშორში მცხოვრებ მედიკო გიორბელიძისათის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1659 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში მცხოვრებ ნესტან გუმბერიძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1660 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულიაში მცხოვრებ ლევარსან ჩანქსელიანისათვის თანხის გამოყოფის სესახებ
N:31 1661 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფურჩხეთში მცხოვრებ ნათელა იობიძისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1662 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მცხოვრებ ტამილა დანგაძისათის თანხის გამოყოფის შესახებ
N:31 1663კიაზო იობიძის მივლინების შესახებ
N:31 1664ჯუმბერ ჯიშკარიანისათვის " წყალტუბოს საპატიო მოქალაქის " წოდების მინიჭების შესახებ
N:31 1665 გივი აბზიანიძისათვის " წყალტუბოს საპატიო მოქალაქის " წოდების მინიჭების შესახებ
N:31 1666 ოლია გაბიტაშვილისათვის " წყალტუბოს საპატიო მოქალაქის " წოდების მინიჭების შესახებ
N:31 1667 ოქროპირ სვანიძისათვის " წყალტუბოს საპატიო მოქალაქის " წოდების მინიჭების შესახებ
N:31 1668ჯეირან გოგინავასათვის " წყალტუბოს საპატიო მოქალაქის " წოდების მინიჭების შესახებ
N:31 1669დავიდ ევენ ცურისათვის " წყალტუბოს საპატიო მოქალაქის " წოდების მინიჭების შესახებ
N:31 1670 "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწობის სამსახურის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 17 ოქტომბრის #31 562 ბრძანებაში ცვილებების შეტანის შესახებ
N:31 1671 "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწობის სამსახურის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 17 ოქტომბრის #31 562 ბრძანებაში ცვილებების შეტანის შესახებ
N:31 210 არასამეწარმეო(არაკპმერციული) იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის ცენტრის 2017 წლის 23 იანვრის #31 69 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 792 "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მოხელეების "მაგთიკომი"-ს კორპორატიულ ნომრებზე ლიმიტის განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ" წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 26 ივნისის #31 792 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 244 "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურში თანამშრომელთა ჯგუფების შექმნის შესახებ " წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 18 თებერვლის #31 244 ბრძანებაში ცვლილებების შეცვლის შესახებ
N:31 54 "არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირის "წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთვების" 2017 ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 18 იანვრის #31 54 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
N:31 79 ა(ა)იპ "ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის"2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 24 იანვრის # 31 79 ბრძანებაში ცხვლილებების შეტანის შესახებ
N:31 191 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში გამავალი შპს "სოკარ ჯორჯია გაზი"-ს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ იანეთის (ე.წ. თურქი მესხების დასახლება) გაზმომარაგებისთვის მოწყობილი მაგისტრალური გაზსადენის ქსელი (4558 გრძ/მ) ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ
N:31 183 ქალაქ წყალტუბოში გაზიფიცირების გარეშე დარჩენილი ქუჩებისა და ჩიხების შპს "სოკარ ჯორჯია გაზი"-ს მიერ მოწყობილი გაზსადენის ქსელის (სიგრძით 5943 გრძ/მ) ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ
N:31 182 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულში შპს "სოკარ ჯორჯია გაზი"-ს მიერ მოწყობილი გაზსადენის ქსელის (სიგრძით15 369 გრძ/მ) ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ
N:31 172 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე , წყალტუბო-ხონის საავტომობილო გზის გასწვრივ, (გვიშტიბი-გუბისწყლის) შპს "დელტა-კომი"-ს ოპტიკურ ბოჭკოვანი საკაბელო სისტემისა და საკომუნიკაციო არხის (1482 მ) მოსაწყობად პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ
N:31 172 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე , წყალტუბო-ხონის საავტომობილო გზის გასწვრივ, (გვიშტიბი-გუბისწყლის) შპს "დელტა-კომი"-ს ოპტიკურ ბოჭკოვანი საკაბელო სისტემისა და საკომუნიკაციო არხის (1482 მ) მოსაწყობად პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ
N:31 81არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტის'' 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ
N:31 17არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ
N:31 31წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ'' გამგებლის 2015 წლის 6 ნოემბრის #31 1471 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 54არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების 2017 წლის ხარჯთარრიცვის დამტკიცების შესახებ
N:31 48არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ
N:31 60არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ
N:31 61 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ'' 2016 წლის 13 ივლისის #16 ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე
N:31 62არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ
N:31 69არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ
N:31 79არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ
N:31 80არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ
N:31 81არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის ცენტრის 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ
N:31 168წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით, პირობებით სარგებლობის უფლებით გადაცემის 2016 წლის 13 ივლისის #14 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ
N:31 155 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის-,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის'' 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ გამგებლის 2017 წლის 24 იანვრის #31 80 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 155 არსამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების 2017 წლის 09 იანვრის # 31 17 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
N:31 132 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ'' წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 18 ნოემბრის #31 1724 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 119 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის განკარგვის მიზნით დროებიტი კომისიის შექმნის შესახებ
N:31 15 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ'' გამგებლის 2015 წლის 6 ნოემბრის #31 1471 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 97არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს კეთილმოწყობის ცენტრის (ს/კ 421271670) რეორგანიზაციის შესახებ
N:31 334ჯემალ ბერიზის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებ შორის (2006-2010 წწ. დაბადებული ვაჯები და გოგონები) ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
N:31 81არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ
N:31 14არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის ცენტრის რეორგანიზაციის შესახებ
N:31 15 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის ს/კ 421271670 რეორგანიზაციის შესახებ
N:31 16არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ს/კ 421268023 რეორგანიზაციის შესახებ
N:31 17არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ს/კ 421268023 რეორგანიზაციის შესახებ
N:31 18წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ გამგებლის 2016 1 თებერვლის # 31106 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 31წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ გამგებლის 2016 1 თებერვლის # 31106 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 54არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირის- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების
N:31 57წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს შექმნის შესახებ'' გამგებლის 2015 წლის 30 ივლისის #31 953 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 62წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით პირობებით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ'' 2016 წლის 13 ივლისის #16 ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე
N:31 79არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის '' 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ
N:31 80არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის '' 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ
N:31 81არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის'' 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ
N:31 263არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის'' 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის 24 იანვრის # 31 81 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 226არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების'' წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 18 იანვრის # 31 54 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 248არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის '' ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 24 იანვრის # 31 81 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 261წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ასიგნებების მუხლებს შორის თანხის გადანაწილებისა და ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობის დამტკიცების შესახებ
N:31 268წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამის ასიგნებების მუხლებს შორის თანხის გადანაწილებისა და ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობის დამტკიცების შესახებ
N:31 287არასამეწრმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის'' 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 24 იანვრის #31 79 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:31 288წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ'' წყალტუბოს მუნციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 18 ნოემბრის #31 1724 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 303წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამსახურის, საფინანსო- საბიუჯეტო და ჯანმრთელობისა და სოცილური დაცვის სამსახურის საქმისწარმოების ავტომატიზებული მუნიციპალიტეტების მართვის სიტემის (მმს) დანერგვის შესახებ
N:31 338წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შეყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 18 ნოემბრის # 31 1724 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 342,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების'' 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ'' წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 18იანვრის #31 54 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 353წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შეყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 18 ნოემბრის # 31 1724 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 382წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემისთვის პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 394წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ'' წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 18 ნოემბრის #31 1724 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 402საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპორტო მომსახურების ასიგნებების მუხლებს შორის თანხის გადანაწილებისა და ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობის შესახებ
N:31 403წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნებების მუხლებს შორის თანხის გადანაწილებისა და ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობის დამტკიცების შესახებ
N:31 416წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემისათვის პირობიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 444წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 445წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისათვის პირობიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 474 არასამეწარმეო არაკომეციული იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის'' 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ გამგებლის 2017 წლის 18 იანვრის # 31 48 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 382 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების იჯარის ფორმით სარგებლობაში გადაცემისათვის პირობიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებლი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 394 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სახელმწიფო შეყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 18 ნოემბრის # 31 1724 ბრძანებში ცვლების შეტანი შესახებ
N:31 402 საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპორტო მომსახურების ასიგნებების მუხლებს შორის თანხის გადანაწილებისა და ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობის დამტკიცების შესახებ
N:31 403 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნებების მუხლებს შორის თანხის გადანაწილებისა და ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობის დამტკიცების შესახებ
N:31 416 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემისათვის პირობიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 444 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემისათვის პირობიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 445 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში პრივატიზებისათვის პირობიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 474 არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისგამგებლის 2017 წლის 18 იანვრის #31 48 ბრძანებასი ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 487 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების იჯარის ფონით, სარგებლობაში გადაცემისათვის ვადაგაგრძელებული პირობიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 490 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების იჯარის ფონით, სარგებლობაში გადაცემისათვის პირობიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 501 არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 24 იანვრის # 31 79 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 502 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების იჯარის ფორმით სარგებლობაში გადაცემისათვის ვადაგაგრძელებული პირობიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებლი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 3მაისის # 31 487 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 512 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის ფორმით პირობით სარგებლობის უფლებით გადაცემის 2016 წლის 31 მაისი #11 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ
N:31 515 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სახელმწიფო შეყიდვების გეგმის შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ გამგებლის 2016 წლის 18 ნოემბრის #31 1724 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 516 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზებული ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 517 არასამეწრმეო, არაკომეციული იურიდიული პირის კულტურისა და ტურიზმის ცენტრის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახ გამგებლის 23 იანვრის # 31 69 ბრძანებასი ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 521 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდეობრივი დასახლებებისა და იერარქიულ რანგებში გადანაწილების წესის შესრულების თაობაზე სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
N:31 525 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ
N:31 530 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებასი არსებული უძრავი ქონების პრივატიზებისთვის ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შესახებ
N:31 612 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დაფუძნების შესახებ
N:31 612 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფუძნების შესახებ
N:31 650 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარით ფორმით სარგებლობაში გადაცემისათვის პირობიანი აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნები ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 653არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის საშტატო ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების დამტკიცების შესახებ
N:31 673 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში საგანგებო სიტუაციების მართვის ადგილობრივი ოპერატიული ცენტრის შექმნის შესახებ
N:31 673 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრის საშტატო ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების დამტკიცების შესახებ
N:31 481 ქალაქ წყალტუბოში, ქუთაისის ქუჩის გაზიფიცირებისათვის შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი ''ს სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების პროექტის (საერთო 819 გ/მ 12 აბონენტი) შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ
N:31 486წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 11 იანვრის 31-279 #31/1371 საგარანტიო წესების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 486წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 11 იანვრის 31-279 #31/1371 საგარანტიო წესების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 488 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მოხელეებისათვის ,,მაგთიკომი''-ს კორპორატიულ ნომრებზე ლიმიტის განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ
N:31 490 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებასი არსებული უძრავი ქონების იჯარის ფორმით სარგებლობაში გადაცემისთვის პირობიანი გამოცხადებისა გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 491 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებასი არსებული უძრავი ქონების იჯარის ფორმით სარგებლობაში გადაცემისთვის პირობიანი გამოცხადებისა გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 492 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულიაში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული( # 29,15,33 278 ) საკადასტრო კოდზე მდებარე უძრავი ქონების ადმინისტრაციულ შენობაში განთავსებული 27 55 კვ/მ ფართის სარგებლობის უფლებით უსასყიდლო უზურფუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ
N:31 493 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხუნკურში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების( ს.კ. 29,04.38. 051 ) სარგებლობის უფლებით უსასყიდლო უზურფუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ
N:31 498 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 7 აპრილის #31/137 საგარანტიო წერილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
N:31 500 ააიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბაღების გაერთიანების საშტატო ნუსხის დფამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის #31 567 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 502 ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემისათვის ვადაგაგრძელებული პირობიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებლი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ'' წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 3 მაისის #31 487 ბრძანებასი ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 512 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით პირობებით სარგებლობის უფლებით გადაცემის 2016 წლის 31 მარტის #11 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ
N:31 515 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 18 ნოემბრის # 31 1724 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 516 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზებისათვის ელექტრონული აუქციონის და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 517 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზებისათვის ელეტრონული აუქციონის და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 530 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზებისათვის ელეტრონული აუქციონის და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 547 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზებისათვის ელეტრონული აუქციონის და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ
N:31 549 სოფელ ცხუნკურის საერთო კრების მოწვევის თარიღის, დროისა და ადგილის განსაზღვრისა და რეგისტრაციაში გატარების შესახებ
N:31 551 საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ,,გარბენი ქალაქის რკალზე'' ჩატარების წესისი დამტკიცების შესახებ
N:31 552 საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ,,გარბენი ქალაქის რკალზე'' ჩატარების წესისი დამტკიცების შესახებ
N:31 570 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის'' მიერ მოწყობილი გაზსადენის ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ
N:31 581 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემისათვის ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცის დამტკიცების შესახებ
N:31 583 ააიპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების 2017 წლის ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი გამგებლის 2017 წლის #31-17 ბრძანებში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 592 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის მოხელეებისათვის მაგთიკომის კორპორტიულ ნომრებზე ლიმიტის განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017წლის 1 მარტის # 31 227 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
N:31 592 ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა # 33-ში შპს ,,სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრის'' საკუთრებაში არსებული სასტუმროს დემონტაჟისათვის ნებართვის გაცემის შესახებ

Powered by themekiller.com