განათლება

წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში  40 საჯარო   და 2 კერძო  სკოლაში   სწავლობს  5740 მოსწავლე.

 

2013-17 წლებში  32  საჯარო სკოლაში განხორციელდა სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაციის პეროექტი.

მიმდინარე წელს ახალი საკარო სკოლა აშენდა სოფელ გუმათში.  

სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი მიმდინარეობს 22 საბავშვო ბაღში.

 2017 წლის დეკემბერში ახალი საბავშვო ბაღი გაიხსნა სოფელ ცხუნკურში.  

 მიდინარე წელს  განხორციელდა    N2 საბავშვო  ბაგა-ბაღის სრული რეაბილიტაციის პროექტი.  ღირებულებამ შეადგინა 320 000 ლარი.

მიმდინარეობს  სოფ. გვიშტიბის N5   საბავშვო ბაღის     სარემონტო- სარეაბილიტაციო სამუშაოები,   რისთვისაც   ადგილობრივი ბიუჯეტიდან   გამოყოფილია    105 000 ლარი.

ყველა   საბავშვო ბაღის სამზარეულოებსა, პროდუქტების შესანახ საწყობებსა და ჭურჭლის სამრეცხაოებში ჩატარდა სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტის ღირებულებამ შეადგინა 185,917ლ.

ფუნქციონირებს  24 ბიბლიოთეკა, 8 სასოფლო ბილიოთეკა უზრუნვეყოფილია   კომპიუტერული ტექნიკით.