ა(ა)იპ-ები

                                       

                           წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის             ა(ა)იპ-ები               /source/28.02.18.docx

 
  1   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის  ცენტრი“                                                         რევაზ მესხი                                                       551558509
 


  2  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“                სალომე ქუთათელაძე                                             591446094
 

 
  3    არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“                                                                                ნინო ხურცია                                                     577576276
 

 
  4   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღბის გაერთიანება“                                               გიორგი იობიძე                                                    577375737
 


  5   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“                                მანანა ტყეშელაშვილი                                               599722602
 

 
 6  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“                                                           გიორგი ალიბეგაშვილი                                             595085084
 


7  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი“                                           ნინო ნემსწვერიძე                                                     597102448
  


8   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება“                                  პაატა ბუჭუხიშვილი                                                  577618105

 
  
 9   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“                                                                                   ამირან ვარდანიძე                                                   591059052 
 


10   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი“                                                   თორნიკე ჯიქია                                                    599147111              
          


11   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“                                                                     დავით იობიძე                                                 599644272