მერის წარმომადგენლები

 

მერის წარმომადგენლები
 

   
მერაბ კუხალაშვილი(ქ.წყალტუბო)            599276772                               

 
გრიგოლ სანებლიძე (გეგუთი)                 591059201  

  
ვიოლა ფიოლია (გვიშტიბი)                    591059297
 
 
ომარ სინაურიძე (გუმბრა)                      577796996
 
 
არსენ ჩუბინიძე (დღნორისა)                   595909054
 
 
შალვა ჭოლაძე (მაღლაკი)                       599784457
 
 
დავით ქობულაძე (მექვენა)                     595909048
 
 
გრიგოლ ბერძენაძე (მუხიანი)                  595909043
 
 
კახა იოსელიანი (ოფურჩხეთი)                595909061
 
 
რევაზ მარგველაშვილი (ოფშკ.)               595909046
 
 დავით ადამაძე (პატრიკეთი)                  595118518                            
 
 გიორგი ელბაქიძე (რიონი)                     591059200
  
თეიმურაზ ტორაძე (საყულია)                 595909069
 
ნიკოლოზ თევდორაძე (ფარცხ.)               595909064
 
 
თეიმურაზ ჭეიშვილი (ქვიტირი)              591059205
 
 
რამაზ შვანგირაძე (ცხუნკური)                 595909041
 
 
ზურაბ ჯიქია (სოფ.წყალტუბო)               595909053