წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს აუქციონს

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს აუქციონს

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს  შემდეგ  აუქციონებს: 

1.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრირებული შპს ,,საფეხბურთო კლუბი წყალტუბოს სამგურალის’’ (ს/კ 421277175) 100 % წილის პირობებით პრივატიზება დაწვრილებით ინფორმაცია იხილეთ:https://www.eauction.ge/Home/EntityView/660234?fbclid=IwAR2CA0UsydY14UgkhBrz63njfc4AlI63DdEYrQjuRc9Uf1pwi-8Xq4uqNhc

2.სოფელი გეგუთი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა  იხ:https://www.eauction.ge/Home/EntityView/660262?fbclid=IwAR3KsMK8rwoLMWtsBbb8aMHjWJgZgReByR-wzF9nv5F-GpSxDmO9LoW8eVQ

3.სოფელი გეგუთი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა იხ: https://www.eauction.ge/Home/EntityView/660264?fbclid=IwAR1coa3ENa4-OlG0QmW2Mi_FpspDBxzVdaeutBW4otsStI5k34Cd9Q1zs8U

4. სოფელი გუმბრა (გუმბრინი), წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა იხ:https://www.eauction.ge/Home/EntityView/660260?fbclid=IwAR18sqvE794TSwzh7NJKkvFEVLMVdz6rUxE3xi8eQkvaGBwH7Wnrzxs6AZ0

5.სოფელი გუმბრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა  იხ: https://www.eauction.ge/Home/EntityView/660259?fbclid=IwAR21sWs0ytcVNnT0aCYCU1AFZkXh5DsmfokIc7mZ5CgNyRDpuD_7nY_msHk

6. სოფელი გეგუთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა იხ: https://www.eauction.ge/Home/EntityView/660258?fbclid=IwAR2UjuSJC2mYpEB-gsKDGDDSH8BtyvRRa2d2OqM_oNAIiLx2Nx7zfqDYsQ8

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქუჩა N25. ტელეფონი 591 05 90 13 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია.