წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა კომისიებში