საჯარო განხილვა

 საჯარო განხილვა

2018 წლის  18 დეკემბერს 14 საათზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში   გაიმართება ნავთობისა და გაზის რესურსების VI-A სალიცენზიო ბლოკის მომცველი ტერიტორიის ,,გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის’’  საჯარო განხილვა.