დასუფთავების აქცია

დასუფთავების აქცია

  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,კეთილმოწყობის ცენტრისა’’ და ,,დასუფთავების ცენტრის’’ თანამშრომლებმა ქალაქ ქუთაისში,  ნიკიას ნაგავსაყრელის მიმდებარე ტერიტორია დაასუფთავეს.  სუფთავებია აქცია მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის ორგანიზებით მოეწყო.

 დასუფთავების აქციაში  წყალტუბოსა და ქუთაისის დასუფთავებისა  და კეთილმოწყობის ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილობდნენ