ბიუროს სხდომა

ბიუროს სხდომა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი პაატა ახალაძე უძღვებოდა.

ბიუროს წევრებმა იმსჯელეს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ შემდეგ საკითხებზე:

1.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24  დეკემბრის N66  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  2018 წლის   ბიუჯეტის შესრულების შესახებ.    

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ  ორგანოსთან არსებული თვითნებურად დაკავებულ   მიწაზე  საკუთრების უფლების აღიარების  კომისიის  საქმიანობის ანგარიში.

4.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის  სივრცითი  მოწყობის, ინფრასტრუქტურის,    არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის   მიერ  2018 წლის  III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

5.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის  სამხედრო  აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის   სამსახურის   მიერ  2018 წლის  III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.                                   

6.წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  გარე რეკლამის  განთავსების  ნებართვის აუქციონზე  გაცემის საწყისი  ფასის დამტკიცების შესახებ.

7.წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  გარე რეკლამის   გავრცელების  გეგმის  დამტკიცების შესახებ.

8.წყალტუბოს    მუნიციპალიტეტის    მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამსახურის   მიერ  2018 წლის  III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.                                         

9.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და  ახალგაზრდობის ცენტრი’’-ს მიერ  2018 წლის  III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

10. წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს       კულტურის,       განათლების, ტურიზმის,  სპორტისა   და  ახალგაზრდულ  საქმეთა   კომისიის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.                                                  

11. წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტში  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით  დასაფინანსებელი პროექტების  ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 თებერვლის  N36/31 განკარგულებაში   ცვლილების შეტანის თაობაზე.

12. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის  23 აპრილის   სხდომის დღის  წესრიგის დამტკიცების შესახებ.