საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

30 აგვისტოს 11:00 საათზე   წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოში, (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის სხდომა შემდეგი  დღის წესრიგით:   

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2019 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/ლ. მამაგეიშვილი/
/ფ. შვანგირაძე/

 

2. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

/ლ. მამაგეიშვილი/
/ფ. შვანგირაძე/