საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა

საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა

27 სექტემბერს 11:30 საათზე   წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოში, (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი  დღის წესრიგით: 

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების - ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის“ (ს/კ 421271670) და ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების“ (ს/კ 421268023) რეორგანიზაციის (შერწყმის) დაწყების თაობაზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

                                                    /მომხს. რომეო ნიჟარაძე/

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის 2019 წლის მე-4 კვარტლის სამუშაო გეგმა.

                                                    /მომხს. რომეო ნიჟარაძე/

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ სახელფასო განაკვეთში ცვლილებების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

                                                   /მომხს. რომეო ნიჟარაძე/