საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა

საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა

27 სექტემბერს 12:30 საათზე   წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოში, (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:                          

1. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების“ მიერ 2019 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს: მურმან შალამბერიძე/

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 30 აგვისტოს №31/4949 წერილის შესახებ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და სოფელ ბანოჯის მოსახლეობის წერილებთან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის საზღვრის შეცვლის თაობაზე.

/მომხს: მურმან შალამბერიძე/

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის 2019 წლის მეოთხე კვარტლის სამუშაო გეგმის შესახებ.

/მომხს: მურმან შალამბერიძე/