საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

27 სექტემბერს 13:00 საათზე   წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოში, (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება საფინანსო - საბიუჯეტო  კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:  

1. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

/ თ. მამარდაშვილი/

/მ. ხელაძე/

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის  მიერ 2019 წლის  I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/თ. მამარდაშვილი/ 
/მ. თედორაძე/

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2019 წლის მეოთხე კვარტლის სამუშაო გეგმის შესახებ.

/თ. მამარდაშვილი/