საკრებულოს მორიგი სხდომა

საკრებულოს მორიგი სხდომა

27 სექტემბერს 15:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.

მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის

      დ  ღ  ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი 

                                                               ქ. წყალტუბო, 27 სექტემბერი, 2019  წელი                   

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24  დეკემბრის N66  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

/მომხს:თამარ მამარდაშვილი,თანამომხს:  მალხაზ ხელაძე/

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის  სამსახურის   მიერ  2019 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს:თამარ მამარდაშვილი,თანამომხს: მაკა თედორაძე/

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სპორტული კლუბების  გაერთიანების’’ სახელფასო განაკვეთში  ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

                                                 /მომხს: რომეო ნიჟარაძე/

4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობის ცენტრის’’ (ს/კ 421271670) და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  დასუფთავების’’ (ს/კ 421268023) რეორგანიზაციის (შერწყმის) დაწყების თაობაზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

                                                 /მომხს: რომეო ნიჟარაძე/

5. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  დასუფთავების’’ მიერ  2019 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს. მურმან შალამბერიძე, თანამომხს: დავით იობიძე/

6. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრი’’-ს  მიერ 2019 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს: ლაშა კაკრიაშვილი,თანამომხს: მანანა ტყეშელაშვილი/

7. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  ტურიზმის   განვითარების  საკოორდინაციო ცენტრი’’-ს მიერ 2019 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს:  თენგიზ ნიჟარაძე, თანამომხს:  სალომე ქუთათელაძე/

8. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2019 წლის IV კვარტლის  სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.                   

/მომხს. პაატა ახალაძე/