საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

7 ნოემბერს 15:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.

მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

რიგგარეშე სხდომის

 

      დ  ღ  ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

                      

       ქ. წყალტუბო               7 ნოემბერი, 2019  წელი 15.00 სთ.

 

1. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

/მომხს: თამარ მამარდაშვილი, თანამომხს: ფატი გაგოშიძე/

2. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსაზღვრისა და მოწონების შესახებ.

/მომხს: მურმან შალამბერიძე; თანამომხს: მალხაზ ჩხეიძე/

3. ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“-სათვის სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო თხოვების ფორმით მოძრავი ქონების 4 (ოთხი) ცალი საინფორმაციო-სარეკლამო მანათობელი ბილბორდის გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: მურმან შალამბერიძე; თანამომხს: მარეხ კანკაძე/