წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებში

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებში

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებში გაიმართება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა.

განრიგი:

19 ნოემბერი, 11:00 სთ  - იურიუდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

20 ნოემბერი, 12:00 სთ - კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომა.

20 ნოემბერი, 13:00 სთ - ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა.

20 ნოემბერი, 16:00 სთ - ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა.

20 ნოემბერი, 17:00 სთ - საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

ცნობა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ.