საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

1. დღის წესრიგი – 5.01.2018

2. დღის წესრიგი – 18.01.2018

3. დღის წესრიგი – 26.01.2018

4. დღის წესრიგი – 02.02.2018

5. დღის წესრიგი – 16.02.2018

6. დღის წესრიგი – 23.02.2018

7. დღის წესრიგი – 27.02.2018

8. დღის წესრიგი – 09.03.2018

9. დღის წესრიგი – 30.03.2018

10. დღის წესრიგი – 27.04.2018

11. დღის წესრიგი – 08.05.2018

12. დღის წესრიგი – 14.05.2018

13. დღის წესრიგი – 25.05.2018

14. დღის წესრიგი – 01.06.2018

15. დღის წესრიგი – 20.06.2018

16. დღის წესრიგი – 29.06.2018

17. დღის წესრიგი – 20.07.2018

18. დღის წესრიგი – 27.07.2018

19. დღის წესრიგი – 07.08.2018

20. დღის წესრიგი – 24.08.2018

21. დღის წესრიგი – 31.08.2018

22. დღის წესრიგი – 28.09.2018

23. დღის წესრიგი – 31.10.2018

24. დღის წესრიგი – 30.11.2018

25. დღის წესრიგი – 14.12.2018

26. დღის წესრიგი – 24.12.2018

27. დღის წესრიგი – 28.12.2018

28. დღის წესრიგი – 25.01.2019

29. დღის წესრიგი – 01.02.2019

30. დღის წესრიგი – 12.02.2019

31. დღის წესრიგი – 18.02.2019

32. დღის წესრიგი – 22.02.2019

33. დღის წესრიგი – 25. 03.2019

34. დღის წესრიგი – 29.03.2019

35. დღის წესრიგი – 04.04.2019

36. დღის წესრიგი – 12.04.2019

37. დღის წესრიგი - 23.04.2019

38.დღის წესრიგი - 02.05.2019

39. დღის წესრიგი - 10.05.2019

40. დღის წესრიგი - 31.05.2019

41. დღის წესრიგი - 10.06.2019

42. დღის წესრიგი - 24.06.2019

43. დღის წესრიგი - 28.06.2019