გენდერული საბჭო

  /  გენდერული საბჭო

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2021 წელს განსახორციელებელი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

განკარგულება N36 88

2020 wlis cxrili hr