დოკუმენტების ბაზა

  /  დოკუმენტების ბაზა
დასახელებანომერიგამოქვეყნების თარიღიდოკუმენტის მიმღები
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016–2017 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშის შესახებ36 9928.06.2019საკრებულოს თავმჯდომარე
საკრებულოს თავმჯდომარე2417628.06.2021საკრებულოს თავმჯდომარე
საკრებულოს თავმჯდომარის განკარგულება246517.03.2021საკრებულოს თავმჯდომარე