კომისიები

  /  კომისიები

საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2398095?publication=2

საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულებაში ცვლილება

 

თავმჯდომარე:

მურმან შალამბერიძე

წევრები:

შალვა ხარაბაძე

ზურაბ ფუთურიძე

ირაკლი გვანცელაძე

სერგო კირკიტაძე

ჯემალ ფანცხავა

ზაზა მეტრეველ

მამუკა საღარეიშვილი

ავთანდილ მოწონელიძე

დავით ბანძელაძე

ლევან მამაგეიშვილი

თენგიზ გოგელია

 

 

 საკრებულოს    საფინანსო-საბიუჯეტო   კომისია

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2398277?publication=2

საკრებულოს საფინანსო – საბიუჯეტო კომისიის დებულებაში ცვლილება

 

 

თავმჯდომარე:

თამარ მამარდაშვილი

წევრები:

მაკა ჭელიძე

ნადია მელქაძე

ჯემალ ფანცხავა

ბადრი პაპავა

ლევან მამაგეიშვილი

მიხეილ კაკაბაძე

ვლადიმერ ხურცია

მამუკა საღარეიშვილი

ალეკო მარჯანიშვილი

ზაზა მეტრეველი

ზურაბ ლექვინაძე

სევერიან გორდულაძე

რომეო ნიჟარაძე

ლაშა კაკრიაშვილი

 

საკრებულოს  იურიდიულ საკითხთა კომისია 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2397976?publication=1

საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის დებულებაში ცვლილება

 

 

თავმჯდომარე:

რომეო ნიჟარაძე

წევრები: 

მაკა ჭელიძე

რევაზ დიდავა

ნადია მელქაძე

სევერიან გორდულაძე

ლატავრა ბენდელიანი

თამარ მამარდაშვილი

 

 

საკრებულოს    ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა   კომისია

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2398134?publication=3

საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულებაში ცვლილება

 

 

თავმჯდომარე:

ლაშა კაკრიაშვილი

წევრები:

ზურაბ ფუთურიძე

რევაზ დიდავა

ნაილი ჭოლაძე

შალვა კილაძე

მიხეილ კაკაბაძე

ზურაბ ლექვინაძე

ლატავრა ბენდელიანი

კონსტანტინე შვანგირაძე

 

 

 

საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2398065?publication=3

საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულებში ცვლილება

 

თავმჯდომარე:

თენგიზ ნიჟარაძე

წევრები:

გიორგი დოლიძე

ვლადიმერ ხურცია

შალვა კილაძე

ირაკლი გვანცელაძე

ბადრი პაპავა

დავით თუთბერიძე

ომარ სინაურიძე

ავთანდილ მოწონელიძე