კონკურსები

  /  კონკურსები

 

N ვაკანტური თანამდებობები კონკურსის ჩატარების თარიღი
 

 

1

მესამე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის   ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – კოორდინატორი ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის საკითხებში  

27.04.2021

 

 

 

2

მესამე  რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის  სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახურის –  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

 

31.03.2021

 

 

 

 

3

მესამე  რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის   ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის  ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

15.02.2021