მერის წარმომადგენლები

  /  მერის წარმომადგენლები

მერის წარმომადგენლები

მერაბ კუხალაშვილი(ქ.წყალტუბო)            599276772

გრიგოლ სანებლიძე (გეგუთი)                 591059201

ვიოლა ფიოლია (გვიშტიბი)                    591059297

ომარ სინაურიძე (გუმბრა)                      577796996

არსენ ჩუბინიძე (დღნორისა)                   595909054

შალვა ჭოლაძე (მაღლაკი)                       599784457

დავით ქობულაძე (მექვენა)                     595909048

გრიგოლ ბერძენაძე (მუხიანი)                  595909043

კახა იოსელიანი (ოფურჩხეთი)                595909061

რევაზ მარგველაშვილი (ოფშკ.)               595909046

დავით ადამაძე (პატრიკეთი)                  595118518

გიორგი ელბაქიძე (რიონი)                     591059200

თეიმურაზ ტორაძე (საყულია)                 595909069

ნიკოლოზ თევდორაძე (ფარცხ.)               595909064

თეიმურაზ ჭეიშვილი (ქვიტირი)              591059205

რამაზ შვანგირაძე (ცხუნკური)                 595909041

ზურაბ ჯიქია (სოფ.წყალტუბო)               595909053