მონიტორინგის ჯგუფი

  /  მონიტორინგის ჯგუფი

წყალტუბოს ინფრასტრუქტურის, საგზაო უსაფრთხოებისა და სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგის ჯგუფი.

 

მურმან შალამბერიძე-საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე – ჯგუფის თავმჯდომარე.

რომეო ნიჟარაძე- იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე – ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე.

ჯემალ ფანცხავა – საკრებულოს წევრი – ჯგუფის წევრი.

ირაკლი თევდორაძე – მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობისა და მოსაკრებლების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – ჯგუფის წევრი.

გიორგი ჯუღელი- მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – ჯგუფის  წევრი.

ზურაბ კახიძე- წყალტუბოს საავტომობილო სკოლის დირექტორი, საზოგადოების წარმომადგენელი – ჯგუფის წევრი, მდივანი.

მალხაზ ჯავახაძე – საზოგადოების წარმომადგენელი, ეკონომისტი – ჯგუფის წევრი.

გიორგი ჩაკვეტაძე – საზოგადოების წარმომადგენელი, ინჟინერ–მშენებელი – ჯგუფის წევრი.

ლერი ნიჟარაძე – მერის თანაშემწე, ჯგუფის წევრი.