ვებსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.  იხილეთ ძველი ვერსია

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

  /  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

 

2021 წლის დაზ. ბიუჯეტი 26.03

2021 წლის დამტ. ბიუჯეტი

2021 წლის დაზ.ბიუჯეტი 29.01

2022 წლის სამუშაო ჯგუფის ბრძანება დანართებით

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის შესრულების ანგარიში PDF

პრიორიტეტების-დოკუმენტი-2021-11.11.2020

დადგენილება-2021-წლის-ბიუჯეტის

განმარტებითი-ბარათი

წყალტუბოს-ააი-პირების-ბიუჯეტები-2021-წლისათვის

წყალტუბოს-კაპიტალური-ბიუჯეტის-დანართი-2021-წლისათვის-2

სოციალური-2021

საშუალოვადიანი

განმარტებითი

დადგენილება-2021

პრიორიტეტები-2021

პროგრამული-დანართი-2021 (1)

წყალტუბო-აიპები-2021

წყალტუბოს-კაპიტალური-ბიუჯეტის-დანართი-2021-წლისათვის-1

წყალტუბოს-საშუალო-ვადიანი-გეგმა

წყალტუბოს-მუნიციპალიტეტის-2021-წლის-ბიუჯეტის-პროექტის-გზამკვლევი-1 (1)

2019-წლის-ბიუჯეტის-შესრულება

2020-წლის-მეორე-კვარტლის-ანგარიში

2020 წლის მესამე კვარტლის ანგარიში

პირველი-კვარტალი-1-min