მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

  /  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

2022 – 2025 წლების საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა

2022- 2025 წლების პირველადი პრიორიტეტების დოკუმენტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის(პირველადი ვარიანტი) გამოქვეყნდა

პრიორიტეტები 20212021 წლის დაზ. ბიუჯეტი 26.03

2021 წლის დამტ. ბიუჯეტი

2021 წლის დაზ.ბიუჯეტი 29.01

2022 წლის სამუშაო ჯგუფის ბრძანება დანართებით

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის შესრულების ანგარიში PDF

პრიორიტეტების-დოკუმენტი-2021-11.11.2020

დადგენილება-2021-წლის-ბიუჯეტის

განმარტებითი-ბარათი

წყალტუბოს-ააი-პირების-ბიუჯეტები-2021-წლისათვის

წყალტუბოს-კაპიტალური-ბიუჯეტის-დანართი-2021-წლისათვის-2

სოციალური-2021

საშუალოვადიანი

განმარტებითი

დადგენილება-2021

პრიორიტეტები-2021

პროგრამული-დანართი-2021 (1)

წყალტუბო-აიპები-2021

წყალტუბოს-კაპიტალური-ბიუჯეტის-დანართი-2021-წლისათვის-1

წყალტუბოს-საშუალო-ვადიანი-გეგმა

წყალტუბოს-მუნიციპალიტეტის-2021-წლის-ბიუჯეტის-პროექტის-გზამკვლევი-1 (1)

2019-წლის-ბიუჯეტის-შესრულება

2020-წლის-მეორე-კვარტლის-ანგარიში

2020 წლის მესამე კვარტლის ანგარიში

პირველი-კვარტალი-1-min