საკრებულოს განკარგულებები

  /  საკრებულოს განკარგულებები
დასახელებანომერითარიღიმიმღები
გრიგოლ ივანეიშვილის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ129/01/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ229/01/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ329/01/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ429/01/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ529/01/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და ავთანდილ დვალიშვილს შორის 2019 წლის 19 დეკემბერს გაფორმებულ N4 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე629/01/2021წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანებისათვის“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 100 (ასი) ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერის გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე729/01/2021წყალტუბოს საკრებულო
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - მწვანეები“–ს შექმნის, შემადგენლობის, პოლიტიკური პლატფორმისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №36 7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე826/02/2021წყალტუბოს საკრებულო
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N გ-49-49210295 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე926/02/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და გიორგი ჩირგაძეს შორის 2017 წლის 26 აპრილს გაფორმებულ N2 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე1026/02/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და გიორგი ჩირგაძეს შორის 2017 წლის 26 აპრილს გაფორმებულ N2 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე1126/02/2021წყალტუბოს საკრებულო
ქალაქ წყალტუბოში, გ.ტაბიძის ქუჩა N3ა-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე განთავსებული 174.32 კვ.მ. ფართის (საკ.კოდი N 29.08.09.009.01.502), ინოვაციების ცენტრის მოწყობის მიზნით, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრისათვის“ გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე7726/02/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და შპს „ორბიტას“ შორის 2016 წლის 22 ნოემბერს გაფორმებულ N23 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე7913/11/2020წყალტუბოს საკრებულო
შპს „საფეხბურთო კლუბ სამგურალისათვის“ (ს/კ 4212277175) სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი აღნაგობის ფორმით, ქალაქ წყალტუბოში, 26 მაისის ქუჩა N2-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 600 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა (საკ.კოდი N29.08.32.528) და რუსთაველის ქუჩისა და ცენტრალური საფეხბურთო მოედნის მიმდებარედ განთავსებული, 4677 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკ.კოდი N29.08.32.532) გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე8027/11/2020წყალტუბოს საკრებულო
შპს „მაგთიკომი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 3 (სამი) წლის ვადით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (გარე განათების კონსტრუქციების) გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე8127/11/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ8227/11/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ8327/11/2020წყალტუბოს საკრებულო
სს „სილქნეტი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 5 (ხუთი) წლის ვადით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ წყალტუბოში, წერეთლის ქუჩა N6-ის მიმდებარედ განთავსებული გარე განათების კონსტრუქციების (ელექტროგადამცემი ხაზი-ფაქტობრივი სიგრძე 100 მ. და ბოძი 5 ცალი; საკ.კოდი N29.00.452 ) გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე8427/11/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ8527/11/2020წყალტუბოს საკრებულო
ევროპის მუნიციპალიტეტთა და რეგიონთა საბჭოს მიერ მიღებული „ევროპული ქარტია ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ“ შეთანხმებაზე ხელმოწერის და მასზე შეერთების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე8625/12/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - სასყიდლიანი აღნაგობის უფლებით გადაცემისას ყოველწლიური საზღაურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ8725/12/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2021 წელს განსახორციელებელი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 8825/12/2020წყალტუბოს საკრებულო
ქალაქ წყალტუბოში, დედა ენის N20-ის სადარბაზოს შესასვლელთან დავით ომარის ძე წულაიას სახელობის ბარელიეფის განთავსების შესახებ8925/12/2020წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე9025/12/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით , პირდაპირი განკარგვის წესით-იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ1928/04/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში №29.13.37.234 საკადასტრო კოდზე მდებარე შენობაში განთავსებული 14.2 კვ.მ. ფართის (ერთი ოთახი) სარგებლობის უფლებით, აუქციონის ფორმით, იჯარით, 2 (ორი) წლის ვადით გაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე2028/04/2021წყალტუბოს საკრებულო
ქალაქ წყალტუბოში, კოლხეთის ქუჩა №2-ში მდებარე შენობის (საკ.კოდი N29.08.33.031) პირველ და მეორე სართულზე განთავსებული 803.3 კვ.მ. ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარით 12 წლის ვადით, შპს არასახელმწიფო საერო საშუალო სკოლა „ოცნებისათვის“ გადაცემის შესახებ2128/04/2021წყალტუბოს საკრებულო
სს „სილქნეტი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 5 (ხუთი) წლის ვადით, ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის განთავსების მიზნით, გარე განათების ბოძების გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე2228/04/2021წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“–ს საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე1226/03/2021წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-ს საშტატო ნუსხაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე1326/03/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირის (საკრებულოს თავმჯდომარე) სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელების მიზნით, სამსახურებრივი ავტომანქანის გამოყენებისათვის საწვავის ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ1426/03/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით , პირდაპირი განკარგვის წესით-იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ1526/03/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2021 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ1626/03/2021წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანებისათვის“ 50 ერთეული 240 ლიტრიანი პლასტმასისა და 60 ერთეული 1100 ლიტრიანი გალვანიზირებული ფოლადის გამჭირვალე ბადიანი ნაგავშემკრები კონტეინერების გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე1726/03/2021წყალტუბოს საკრებულო
შპს „ტელეკომ 1“-სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 2 ( ორი) წლის ვადით, გარე განათების ბოძების ოპტიკურ- ბოჭკოვანი კაბელის განთავსების მიზნით, გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე1826/03/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მეოთხე კვარტლის სარეზერვო ფონდის განკარგვის შესახებ, ინფორმაციის თაობაზე36 131/01/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ „2014 -2020 წლების შავი ზღვის აუზის ქვეყნების“ პროგრამის ფარგლებში პროექტის - „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“ (BSB 1138) განხორციელებისათვის, ევროკავშირისგან 718 244.92 ევროს ოდენობის გრანტის მიღებისა და ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე, თანხმობის მიცემის შესახებ36 231/01/2020წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე36 331/01/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ36 431/01/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ

36 531/01/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ36 631/01/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ36 731/01/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ36 831/01/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ36 931/01/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 36 1031/01/2020წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების” მიერ 2019 წლის III–IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 1131/01/2020წყალტუბოს საკრებულო
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება- მრეწველები“–ს შექმნის, შემადგენლობის, პოლიტიკური პლატფორმისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 13 დეკემბრის №36 163 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე36 124/02/2020წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების“ დაფუძნების, წესდების მიღების, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო განაკვეთების დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე36 134/02/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ36 1419/02/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2019 წლის III- IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 1527/02/2020წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე36 1627/02/2020წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე36 1727/02/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ 2019 წლის III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ36 1827/02/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ36 1927/02/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის (საკ.კოდი 29.10.37.366) მეორე სართულზე განთავსებული 12.96 კვ.მ. ფართის (ერთი ოთახი) სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, ერთი წლის ვადით, იჯარის უფლებით გაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე36 2027/02/2020წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანებისათვის“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფურჩხეთში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის (საკ. კოდი №29.03.35.223) პირველ და მეორე სართულზე განთავსებული 261.17 კვ.მ. ფართის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, არსებობის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე36 2127/02/2020წყალტუბოს საკრებულო
„ა(ა)იპ საქართველოს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ცენტრალური კავშირი“-სათვის წყალტუბოს ვეტერანთა ორგანიზაციის განსათავსებლად, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ინდ. მეწარმე „მურთაზ კანკაძისათვის“, „მუნიციპალური ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ,“2019 წლის 02 აპრილის #6 ხელშეკრულებით გადაცემული , ქალაქ წყალტუბოში , რუსთაველის ქუჩა #27-ში მდებარე შენობის ( საკ. კოდი #29.08.34.107) პირველ სართულზე განთავსებული 23.25 კვ.მ. ფართის ნაწილის კერძოდ, 10.0 კვ.მ. ფართის გადაცემის შესახებ , წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე36 2227/02/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ36 2327/02/2020წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მიერ 2019 წლის III–IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 36 2427/02/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის მიერ 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ36 2527/02/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2020 წელს განსახორციელებელი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 36 2627/02/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2020 წელს საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო წინადადებების განხილვისა და მოწონების შესახებ36 2711/03/2020წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრისათვის“ ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა N27-ში მდებარე შენობის (საკ.კოდი N29.08.34.107) პირველ სართულზე განთავსებული 57.82 კვ.მ. (ორი ოთახი N15 და N16) საოფისე ფართის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, არსებობის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე36 2811/03/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ36 2927/03/2020წყალტუბოს საკრებულო
ქალაქ წყალტუბოში, ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე (საკ.კოდი N29.08.34.091) განთავსებული აუზების (შადრევნების) მოვლა-პატრონობის მიზნით, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანებისათვის“ გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე36 3029/04/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და არასამეწარმეო საერო სკოლა „ოცნებას“ შორის 2011 წლის 18 მაისს გაფორმებული N22 ხელშეკრულებასა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და არასამეწარმეო სკოლა „ოცნებას“ შორის გაფორმებულ 2013 წლის 30 აგვისტოს N15 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე36 3129/04/2020წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის შესახებ, ინფორმაციის თაობაზე2328/05/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2020 წლის IVკვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ2428/05/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2020 წლისა და 2021 წლის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ.2528/05/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ 2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების ანგარიშის შესახებ2628/05/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემისას - საიჯარო ქირის წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ2728/05/2021წყალტუბოს საკრებულო
ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრ ,,ჩვენი სახლისათვის’’( ს/კ 421268194), ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩის I შესახვევის,№2-ში მდებარე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობაში(საკ.კოდი №29.08.37.055)განთავსებული 164.8 კვ.მ.ფართის სარგებლობის უფლებით , პირდაპირი განკარგვის წესით, 1(ერთი) წლის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე2828/05/2021წყალტუბოს საკრებულო
სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის №1 საჯარო სკოლისათვის თამარ მეფის სახელის მინიჭების შესახებ, თანხმობის გაცემის თაობაზე2928/05/2021წყალტუბოს საკრებულო
ქალაქ წყალტუბოში,ფარნავაზ მეფის ქუჩის №7ა კერძო სახლზე ნოდარ ნოეს ძე კოხრეიძის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ3028/05/2021წყალტუბოს საკრებულო
სოფელ მაღლაკში, კულტურის სახლისა და ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეზოს აღმოსავლეთ მხარეს ბეტონის დეკორატიულ ღობეზე ტარიელ გოგისვანიძის, იასონ ჟორჟოლიანისა და ბუდუ ბობოხიძის მემორიალური დაფების განთავსების შესახებ3128/05/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში მდებარე, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობაში (საკ.კოდი N29.07.32.290; საექიმო ამბულატორია) განთავსებული 79.1 კვ.მ. ფართის სარგებლობის უფლებით, სამედიცინო საქმიანობის განხორციელების მიზნით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 (ორი) წლის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე3228/05/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის № გ-49-49210294 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე3325/06/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის № გ-49-49210295 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე3425/06/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ3525/06/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ3625/06/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმისთავში მდებარე 1039 კვ.მ არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 29.04.36.063) სარგებლობის უფლებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით, პირობებით, 10(ათი) წლის ვადით, იჯარის უფლებით, გარე ვაჭრობის რეგულირების მიზნით გაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე3725/06/2021წყალტუბოს საკრებულო
2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების დასაფინანსებლად კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წარსადგენი პროექტების განხილვისა და მოწონების შესახებ3825/06/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის მიერ 2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ3925/06/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის მიერ 2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ4025/06/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის III კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ4125/06/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო- საბიუჯეტო კომისიის მიერ 2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ4230/07/2021წყალტუბოს საკრებულო
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის №49.49210293 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’4330/07/2021წყალტუბოს საკრებულო
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’4430/07/2021წყალტუბოს საკრებულო
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის № გ-49-49210294 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე4530/07/2021წყალტუბოს საკრებულო
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის № გ-49-49210295 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე4630/07/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ4730/07/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მესხეთის უსახელო ქუჩისათვის ტრიფონ სულაკაძის სახელის მინიჭების შესახებ4830/07/2021წყალტუბოს საკრებულო
ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა №27-ში მდებარე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული შენობის (საკ.კოდი №29.08.34.107) პირველ სართულზე განთავსებული 13.25კვ.მ. ფართის სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 (ორი) წლის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე4930/07/2021წყალტუბოს საკრებულო
ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა №25-ში მდებარე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული, მერიის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე განთავსებული 36.6კვ.მ. (საკ.კოდი №29.08.34.014.01.507) ფართის სარგებლობის უფლებით,ელექტრონული აუქციონის ფორმით, იჯარით, 2 (ორი) წლის ვადით გაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე5030/07/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და თამთა ცხადაძეს შორის 2016 წლის 31 მაისს გაფორმებული №10 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფინანსური პირობების შემსუბუქების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე5130/07/2021წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი’’-ს მიერ 2020 წელსა და 2021 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ5230/07/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის მიერ 2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ5330/07/2021წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი’’-ს მიერ 2020 წელსა და 2021 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ5430/07/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში, ე.წ. ,,დოლაბერიძეების’’ უბანში არსებულ ფრენბურთის მოედნის ტერიტორიაზე, ამირან ნოდარის ძე დოლაბერიძის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ5530/07/2021წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე5630/07/2021წყალტუბოს საკრებულო
2021წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ5710/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
2021წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიისათვის (აგიტაცია) შენობა- ნაგებობების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ5810/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის (საკ/კოდი #29.07.32.282)პირველ სართულზე განთავსებული 21,67 კვ.მ. ფართის (ერთი ოთახი) საბანკო მომსახურების გაწევის მიზნით, ფიზიკურ პირზე ნათია ლიკლიკაძეზე სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით (ექვსი) თვის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე5910/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება- კონსერვატორები’’-ს შექმნის, შემადგენლობის, პოლიტიკური პლატფორმისა და წესდების დამტკიცების შესახებ’’, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის N36 126 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე6027/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო’’-ს შექმნის, შემადგენლობისა და წესდების დამტკიცების შესახებ’’, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის N36 140 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.6127/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება- მრეწველები’’-ს შექმნის, შემადგენლობის, პოლიტიკური პლატფორმისა და წესდების დამტკიცების შესახებ’’, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 13 დეკემბრის N36 163 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.6227/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,წყალტუბოს განვითარებისათვის’’ გაუქმების შესახებ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,წყალტუბოს განვითარებისათვის’’ გაუქმების შესახებ. 6327/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქალები წყალტუბოს მომავლისათვის’’ გაუქმების შესახებ6427/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულების შესახებ6527/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 6 (ექვსი) თვის სარეზერვო ფონდის განკარგვის შესახებ, ინფორმაციის თაობაზე6627/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2021 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ6727/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ 2020 წლის და 2021 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ6827/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის № გ-49-49-210294 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე6927/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის № გ-49-49-210295 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე7027/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ7127/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
სს,,სილქნეტი’’-სათვის საკომუნიკაციო ქსელის მოსაწყობად, 2(ორი) წლის ვადით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის უფლებით, გარე განათების ბოძების ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის გატარების მიზნით, სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე7227/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩა პირველი შესახვევი, #4-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 9725,0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკ. კოდი #29.08.37.210 სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით რაგბის მოედნისათვის ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციუპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანებისათვის’’ გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე7327/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
შპს ,,გეგუთის პოლიკნიკის ‘’ შენობაში (საკ.კოდი #29.14.37.526) განთავსებული თავისუფალი ფართების, რუიზან სამსონიასათვის (ერთი ოთახი, ფართი 22.12 კვ.მ.) და შალვა კილაძისათვის (ერთი ოთახი, ფართი 14.33კვ.მ.) სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე7427/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი’’-ს მიერ 2020 წლის და 2021 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის 7527/08/2021წყალტუბოს საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების’’ მიერ 2020 წლის და 2021 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.7627/08/2021წყალტუბოს საკრებულო