ვებსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.  იხილეთ ძველი ვერსია

საკრებულოს განკარგულებები

  /  საკრებულოს განკარგულებები
დასახელებანომერითარიღიმიმღები
გრიგოლ ივანეიშვილის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ129.01.2021საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ229.01.2021საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ329.01.2021საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ429.01.2021საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ529.01.2021საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და ავთანდილ დვალიშვილს შორის 2019 წლის 19 დეკემბერს გაფორმებულ N4 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე629.01.2021საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანებისათვის“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, 100 (ასი) ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერის გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე729.01.2021საკრებულო
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - მწვანეები“–ს შექმნის, შემადგენლობის, პოლიტიკური პლატფორმისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №36 7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე826.02.2021საკრებულო
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N გ-49-49210295 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე926.02.2021საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და გიორგი ჩირგაძეს შორის 2017 წლის 26 აპრილს გაფორმებულ N2 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე1026.02.2021საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და გიორგი ჩირგაძეს შორის 2017 წლის 26 აპრილს გაფორმებულ N2 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე1126.02.2021საკრებულო
ქალაქ წყალტუბოში, გ.ტაბიძის ქუჩა N3ა-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე განთავსებული 174.32 კვ.მ. ფართის (საკ.კოდი N 29.08.09.009.01.502), ინოვაციების ცენტრის მოწყობის მიზნით, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრისათვის“ გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე7726.10.2020საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და შპს „ორბიტას“ შორის 2016 წლის 22 ნოემბერს გაფორმებულ N23 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე7913.11.2020საკრებულო
შპს „საფეხბურთო კლუბ სამგურალისათვის“ (ს/კ 4212277175) სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი აღნაგობის ფორმით, ქალაქ წყალტუბოში, 26 მაისის ქუჩა N2-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 600 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა (საკ.კოდი N29.08.32.528) და რუსთაველის ქუჩისა და ცენტრალური საფეხბურთო მოედნის მიმდებარედ განთავსებული, 4677 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკ.კოდი N29.08.32.532) გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე8027.11.2020საკრებულო
შპს „მაგთიკომი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 3 (სამი) წლის ვადით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (გარე განათების კონსტრუქციების) გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე8127.11.2020საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ8227.11.2020საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ8327.11.2020საკრებულო
სს „სილქნეტი“–სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, 5 (ხუთი) წლის ვადით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ წყალტუბოში, წერეთლის ქუჩა N6-ის მიმდებარედ განთავსებული გარე განათების კონსტრუქციების (ელექტროგადამცემი ხაზი-ფაქტობრივი სიგრძე 100 მ. და ბოძი 5 ცალი; საკ.კოდი N29.00.452 ) გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე8427.11.2020საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ8527.11.2020საკრებულო
ევროპის მუნიციპალიტეტთა და რეგიონთა საბჭოს მიერ მიღებული „ევროპული ქარტია ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ“ შეთანხმებაზე ხელმოწერის და მასზე შეერთების შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე8625.12.2020საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით - სასყიდლიანი აღნაგობის უფლებით გადაცემისას ყოველწლიური საზღაურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ8725.12.2020საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2021 წელს განსახორციელებელი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 8825.12.2020საკრებულო
ქალაქ წყალტუბოში, დედა ენის N20-ის სადარბაზოს შესასვლელთან დავით ომარის ძე წულაიას სახელობის ბარელიეფის განთავსების შესახებ8925.12.2020საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე9025.12.2020საკრებულო