წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი

  /  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი

გრიგოლ იოსელიანი

დაიბადა   1970  წლის    21 ოქტომბერს,  1987 წელს დაამთავრა  ქალაქ  წყალტუბოს  N 1 საშუალო სკოლა;

1987 -1988 წლებში სწავლობდა ასტრახანის (რუსეთის ფედერაცია) თევზის მრეწველობის ინსტიტუტში;

1993 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის ფაკულტეტი ინჟინერ-ეკონომისტის   სპეციალობით;

2000-2001 წლებში პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ცენტრში გაიარა ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების კურსი;

1987-1989 წლებში მუშაობდა წყალტუბოს საშენი მასალების  სამეურნეობათაშორისო საწარმოში აღმრიცხველად;

1994-1996 წლებში იყო საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ფასების სახელმწიფო ინსპექციის უფროსი ინსპექტორი;

1997-2004 წლებში ეკავა ,,წყალტუბოგაზის’’ დირექტორის მოადგილის თანამდებობა;

2004 წლიდან – 2017 წლის 15 სექტემბრამდე იყო ,, ლიბერთი ბანკის’’ წყალტუბოს ფილიალის მენეჯერი;

2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვიმმართველობის არჩევნების შედეგად არჩეულ იქნა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერად.

ფლობს რუსულ ენას; ჰყავს მეუღლე სამი შვილი და ერთი შვილიშვილი

 

 Grigol   Ioseliani

Grigol Ioseliani was born on October21, 1970.

Graduated from Tskaltubo N1 high school in 1987.

Studied at Astrakhan Institute of Fish Industry (Russian Federation) in 1987-1988.

Graduated from Tbilisi Ivane Javakhishvili State University, Faculty of Engineering and Economics, specializing in Engineer-Economist in 1993.

Completed Financial Accounting and Reporting Course in Vocational Retrain and Employment Center in 2000-2001.

Worked as an inspector at Tskaltubo Construction Materials Manufacturing Plant in1987-1989.

Was the Chief Inspector of State Inspection of Prices at Ministry of Economy of Georgia in 1994-1996.

Held the position of deputy director of “Tskaltubogaz” in 1997-2004.

Was Tskaltubo Branch Manager of ‘’Liberty Bank’’ from 2004 – until September 15, 2017.

As a result of local self-government elections of October 21, 2017, he was elected as the Mayor of Tskaltubo Municipality.

Foreign Languages: Russian.

Marital status: Married, three children.