ა(ა)იპ-ები და შპს-ები

ა(ა)იპ-ები

 

სახელი და გვარი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
 

1

 

ნინო ხურცია

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ მმართველი  

 

ninoxurcia@mail.ru

მის: დედაენის ქ.

 

2

 

ირაკლი კუჭავა

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ მმართველი  

 

levani8085@gmail.com

მის: რუსთაველის ქ N6

 

3

ნინო ნემსწვერიძე ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ დირექტორი  

 

bavshvta.inkluziuri@inbox.ru

მის: 9 აპრილის პირველი შესახ. N2

 

 

4

ამირან ვარდანიძე ა(ა)იპ ,, წყალტუბო არენა“ დირექტორი  

samguralit@mail.ru

მის: 26 მაისის ქუჩა N2

 

5

 

მანანა ტყეშელაშვილი

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მმართველი  

 

tkeshelashvili.marina@mail.ru

მის: რუსთაველის ქ . N25

 

6

 

რევაზ მესხი

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ მმართველი  

 

მის:  რუსთაველის ქ. N25

kulturiscentri17@mail.ru

 

7

 

გიორგი იობიძე

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ მმართველი  

 

მის:  ვაჟა-ფშაველას ქ. N1

tskaltubosbagebi@gmail.com

 

8

გიორგი ალიბეგაშვილი ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ დირექტორი  

 

მის: რუსთაველის ქ N25

georgebegi@sapo.pt

 

9

 

 

 

10

 

 

დავით იობიძე

 

 

 

ლევან ნემსაძე

 

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების ’’ დირექტორი

 

 

ა(ა)იპ “წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობის ცენტრის დირექტორი

 

 

 

მის: რუსთაველის N25

ketilmotskoba15@gmail.com

 

 

მის: რუსთაველის N25

levannemsadze1978@gmail.com

 

 

 

11

 

ვერა ზურაბიანი

მ/შ

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის“ დირექტორი  

 

მის: ტაბიძის ქ N 3ა

tskaltubo.centertourism@gmail.com

                                       

                                                    საშტატო ნუსხა 2024

აიპების_ცხრილი_2024_შტატები_და_სახ,ფონდი

საშტატო ნუსხა 2023

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“

ა(ა)იპ ,, წყალტუბო არენა“

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება’’

ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი“

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება“

 

საშტატო ნუსხა 2022

 

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი“შპს-ები

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება“

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი“

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება“

ა(ა)იპ ,, წყალტუბო არენა“

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება’’

 

 

საწარმოს დასახელება საქმიანობის
სფერო
რეგისტრაციის იურიდიული
მისამართი
დირექტორი საკონტაქტო ინფორმაცია
2 5 6 10
,,წყალი ანკარა” მოსახლეობისწყალმომარაგება სოფელი გეგუთი, ვარციხეჰესების
დასახლება
მიხეილ
გაბედავა
,,რიტუალი” სარიტუალო მომსახურეობა წყალტუბო, რუსთაველის 1.
N19
ზაური ჯიქია lamarakiladze@gmail.com
,,სოფელ ქვიტირის საექიმო
ამბულატორია”
ორსულთა ანტენატალური მოეთვალყურეობა სოფელი ქვიტირი ჯეირან
მამაგეიშვილი
jeiran.mamageishvili@mail.ru
,,სოფელ გეგუთის პოლიკლინიკა” საედიცინო მომსახურეობა სოფელი გეგუთი ამირან
მუშკუდიანი
gegutipoli@yahoo.com

შპს შტატები და თანმდებობრივი სარგოები