ა(ა)იპ-ები და შპს-ები

 

ა(ა)იპ-ები

 

სახელი და გვარი პოზიცია ტელეფონი,    ელექტრონული ფოსტა
 

1

 

ნინო ხურცია

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ მმართველი  

577 57 62 76

ninoxurcia@mail.ru

მის: დედაენის ქ.

 

2

 

ირაკლი კუჭავა

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების“ მმართველი  

577 61 64 37

levani8085@gmail.com

მის: რუსთაველის ქ N6

 

3

ნინო ნემსწვერიძე ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ დირექტორი  

577 95 71 11

bavshvta.inkluziuri@inbox.ru

მის: 9 აპრილის პირველი შესახ. N2

 

 

4

ამირან ვარდანიძე ა(ა)იპ ,, წყალტუბო არენა“ დირექტორი        591 05 90 52

samguralit@mail.ru

მის: 26 მაისის ქუჩა N2

 

5

 

მანანა ტყეშელაშვილი

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ მმართველი  

599 72 26 02

tkeshelashvili.marina@mail.ru

მის: რუსთაველის ქ . N25

 

6

 

რევაზ მესხი

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ მმართველი  

551 55 85 09

მის:  რუსთაველის ქ. N25

kulturiscentri17@mail.ru

 

7

 

გიორგი იობიძე

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ მმართველი  

591 12 37 37

მის:  ვაჟა-ფშაველას ქ. N1

tskaltubosbagebi@gmail.com

 

8

გიორგი ალიბეგაშვილი ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ დირექტორი  

595 08 50 84

მის: რუსთაველის ქ N25

georgebegi@sapo.pt

 

9

 

დავით იობიძე

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების ’’ დირექტორი  

577 61 68 72

მის: ყაზბეგის ქ.N2

ketilmotskoba15@gmail.com

 

10

 

ვერა ზურაბიანი

მ/შ

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის“ დირექტორი  

595 12 07 77

მის: ტაბიძის ქ N 3ა

tskaltubo.centertourism@gmail.com

ააიპები axali (1)ააიპები ყველა მონაცემით

ააიპ-ების თანამშრომელთა რაოდენობა და ხელფასები

ინკლუზიური შტატები 2023

ჯანდაცვა შტატები 2023

დასუფთავება-კეთილმოწყობა შტატები 2023

კულტურის ცენტრის შტატები 2023

სასპორტო შტატები 2023

არენა შტატები 2023

ბავშვთა და ახალგ. ცენტრის შტატები 2023 (1)

საბავშვო ბაღების შტატები

ტურიზმის ცენტრი შტატები 2023 (1)

სათნოების სახლის შტატები 2023

 

 

 

შპს-ები

 

საწარმოს დასახელება საქმიანობის
სფერო
რეგისტრაციის იურიდიული
მისამართი
დირექტორი ტელეფონი ელ. ფოსტა
2 5 6 8 9 10
,,წყალი ანკარა” მოსახლეობისწყალმომარაგება სოფელი გეგუთი, ვარციხეჰესების
დასახლება
მიხეილ
გაბედავა
595770099 maka_dadunashvili@mail.ru
,,რიტუალი” სარიტუალო მომსახურეობა წყალტუბო, რუსთაველის 1.
N19
ზაური ჯიქია 595655569 lamarakiladze@gmail.com
,,სოფელ ქვიტირის საექიმო
ამბულატორია”
ორსულთა ანტენატალური მოეთვალყურეობა სოფელი ქვიტირი ჯეირან
მამაგეიშვილი
599366489 jeiran.mamageishvili@mail.ru
,,სოფელ გეგუთის პოლიკლინიკა” საედიცინო მომსახურეობა სოფელი გეგუთი ამირან
მუშკუდიანი
599912190 gegutipoli@yahoo.com

შპს შტატები და თანმდებობრივი სარგოები