მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

2022 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

1.პრიორიტეტები 15.11.2023 (1)