საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

 

ნათია გახოკიძე

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის  II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი –   საზოგადოებასთან ურთიერთობისა  და  საზოგადოებასთან ურთიერთობის    განყოფილების  უფროსი.

☎ 595 95 90 72

ელ. ფოსტა:  natiagaxokide@gov.ge