მერის წარმომადგენლები

მერის წარმომადგენლები

მერაბ კუხალაშვილი (ქ.წყალტუბო) 599276772
ნიკა მჟავია (გეგუთი) 555841818
ტარიელ გველესიანი (გვიშტიბი) 577654963
ლევან ნემსაძე   (გუმბრა) 599148186
არსენა ჩუბინიძე (დღნორისა) 595909054
ვაჟა ჟორჟოლიანი (მაღლაკი) 551768176
ფრიდონ ჩხაბერიძე (მექვენა) 599358066
გრიგოლ ბერძენაძე (მუხიანი) 595909043
გივი წიწილაშვილი (ოფურჩხეთი) 599358019
რევაზი მარგველაშვილი (ოფშკ.) 595909046
მელანო მაჩალაძე (პატრიკეთი) 595909047
მიხეილი კეზევაძე (რიონი) 579777236
თეიმურაზ ტორაძე (საყულია) 595909069
ნიკოლოზ თევდორაძე (ფარცხ.) 595909064
ვლადიმერ ჭეიშვილი (ქვიტირი) 595465405
მერაბ სულაბერიძე (ცხუნკური) 599755787
მამუკა ქუთათელაძე (სოფ.წყალტ) 558898080