მერიის სტრუქტურა

ადმინისტრაციული სამსახური

სამსახურის უფროსი ვახტან  ნადარეიშვილი

დანართი 1

საქმისწარმოების განყოფილება –  უფროსი ზოია ბაქრაძე

დანართი 23დანართი 24დანართი 25დანართი 26დანართი 27

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

სტატისტიკის, პროექტების მართვის და საერთაშორისო და ადგილობრივ დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილება.

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილება –  უფროსი მალხაზ ჩხეიძე

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილება –  უფროსი ზაზა ებრალიძე

 

ზედამხედველობის სამსახური –  უფროსი იასონ გაბუნია

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური –  უფროსი ნათია ჩაკვეტაძე

სოციალური დაცვის განყოფილება

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური –  უფროსი რიმა მარგიანი

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური – უფროსი გიორგი ჩაკვეტაძე

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება

ადმინისტრაციისა და შესყიდვების სამსახურის დებულება: