მერიის სტრუქტურა

 


 

 

 

აღწერილობები

სამსახურის უფროსი ვახტან  ნადარეიშვილი

საქმისწარმოების განყოფილება –  უფროსი ზოია ბაქრაძე

  • ნფორმაცია  დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შესახებ
  • იურიდიულ საკითხთა განყოფილება
  • მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილება –  უფროსი მაია ფანჩულიძე
  • საზოგადოებასთა ურთიერთობისა და ღონისძიებათა მართვის განყოფილება –  უფროსი ნათია გახოკიძე
  • ადამიანური რესურსების მართვის განყოფიელბა –  უფროსი ნინო ჩიხლაძე
  • შესყიდვების განყოფილება –  უფროსი ანა გელენიძე
  • საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური
  • საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება

 

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

სტატისტიკის, პროექტების მართვის და საერთაშორისო და ადგილობრივ დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილება.

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილება –  უფროსი მალხაზ ჩხეიძე

 

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილება –  უფროსი ზაზა ებრალიძე

 

ზედამხედველობის სამსახური –  უფროსი იასონ გაბუნია

 

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური –  უფროსი ნათია ჩაკვეტაძე

სოციალური დაცვის განყოფილება

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური –  უფროსი რიმა მარგიანი

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური – უფროსი გიორგი ჩაკვეტაძე

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური

  • სამსახურების დებულებები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება