მერიის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი ლუიზა ლომინაშვილი.

ტელეფონო 591-07-77-50 ელ. ფოსტა louisalominashvili@gmail.com