საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

2021 წლის საკრებულოს სხდომების დღის წესრიგი

 

№1.29.01.2021

№2.26.02.2021

№3.26.03.2021

№4.28.04.2021

№5.28.05.2021

№6.25.06.2021

№7.30.07.2021

№8.10.08. 2021

№9;27.08.2021

№10.24.09.2021

№11.30.09.2021

№12.26.10.2021

№13.18.11.2021

№14.26.11.2021

№15(1).3.12.2021

№16.23.12.2021

№17.29.12.2021

 

2022 წლის საკრებულოს სხდომების დღის წესრიგი

 

№1.17.01.2022

№2;28.01.2022

№3;25.02.2022

№4;11.03.2022

№5;25.03.2022

№6;20.04.2022

7; 29.04.2022

№8;27.05.2022

№9;24.06.2022

№10;26.07.2022

№11;09.08.2022

№12;26.08.2022

№13;30.09.2022

№14; 28.10.2022

№15. 4.11.2022

№16. 25.11.2022

 

 

2023 წლის საკრებულოს სხდომების დღის წესრიგი

 

№1;11.01.2023