განათლება

წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში  40 საჯარო   და 2 კერძო  სკოლაში   სწავლობს  5740 მოსწავლე.

მიმდინარეობს  ახალი სკოლების მშენებლობა   სოფელ წყალტუბოსა და გეგუთში.

სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი მიმდინარეობს 23 საბავშვო ბაღში.

ფუნქციონირებს  24   ბიბლიოთეკა,   სასოფლო ბილიოთეკების უმრავლესობა  უზრუნვეყოფილია   კომპიუტერული ტექნიკით.