კონკურსები/ვაკანსიები

საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ

 

ლოჯისტიკის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78469?active=1

ლოჯისტიკის განყოფილების მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

4949231242