კონკურსები/ვაკანსიები

საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ

 

საორგანიზაციო,საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/83699?active=1&fbclid=IwAR0N2nR5Gtk8GEqtf4zsiN4ypgRlNfcUuM0BLB8uMDxFpjlva2NS_vZTL3o

 

 

ლოჯისტიკის განყოფილების მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/83365?active=1

 

 

იურიდიული საკითხთა და ადამიანის უფლებების დაცვის განყოფილების სტაჟიორი

https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/83193?active=1

 

 

საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორის უფროსი სპეციალისტი

https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/82998?active=1

 

 

ლოჯისტიკის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

https://hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/78469?active=1

 

ლოჯისტიკის განყოფილების მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

4949231242

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებების დაცვის განყოფილების მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ლუიზა ლომინაშვილის გამოსაცდელი ვადით მიღების შესახებ

4949222381- ლუიზა ლომინაშვილი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებების დაცვის განყოფილების მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე მაია ბერაძის დანიშვნის შესახებ

4949220311 – მაია ბერაძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ალექსანდრე დადუნაშვილის გამოსაცდელი ვადით მიღების შესახებ

4949220141 – ალექსანდრე დადუნაშვილი