სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა

1. სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს შექმნის შესახებ ბრძანება

2. სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ ბრძანება

3. სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს დებულება

4. ოქმი N1 – 07.08.2018

5. ოქმი N2 – 10.08.2018

6. ოქმი N1 – 14.08.2019

7. ოქმი N2 – 26.08.2019

8. სამოქალაქო ბიუჯეტი 2018-2019-2020 წლები – პრეზენტაცია

9. სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ბრძანება

10. კორექტირებული სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს დებულება

11. სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს შექმნის შესახებ N311984 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ბრძანება – 2022 წელი

12. სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს შექმნის შესახებ N311984 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ბრძანება – 2023 წელი

13. ფორმირების წესი+კენჭისყრის პროცედურების წესი – 2023 წელი

14. სამოქალაქო ბიუჯეტის საპროექტო ინიციატივის განაცხადის ფორმა – 2023 წელი (WORD)

15. სამოქალაქო ბიუჯეტის საპროექტო ინიციატივის განაცხადის ფორმა – 2023 წელი (PDF)

16. სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ბრძანება (17.08.2023)

17. კორექტირებული სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს დებულება (17.08.2023)

18. ფორმირების წესი+კენჭისყრის პროცედურების წესი – 2023 წელი – კორექტირებული – 18.08.2023 (1)

19. შემოსული საპროექტო ინიციატივების სია ზონების მიხედვით (18.08.2023)

20. სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს სხდომის ოქმი N1 – 22.08.2023