პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი

სნეჟანა ჯოლოხავა 

საკრებულოს აპარატის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებების დაცვის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელ: 551 25 30 55

ელ.ფოსტა: snejkajoloxava@gmail.com