მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და 2024 – 2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მოსამზადებლი სამუშაო ჯგუფის შესახებ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტისგზამკვლევი დეკემბერი

მრჩეველთა საბჭო

ფინანსური ანგარიშგება

2013 წლის პროექტის 1 მარტის ბრძანება

2022 წ. განხორციელებული ცვლილ. (1)

ბიუჯეტის ცვლილება 2022 წლის აპრილი (1)

ბიუჯეტის ცვლილება 2022 წლის ივნისი

ბიუჯეტის ცვლილება 2022 წლის ივლისი

ბიუჯეტის ცვლილება 2022 წლის ნოემბერი

ბიუჯეტის ცვლილება 2022 წლის დეკემბერი

2022 წლის ბიუჯეტი 28 იანვარი

1.პრიორიტეტები 09.12.2023

2. 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

3. დადგენილების პროექტი 09.12

4. პროგრამული დანართი 09.12

5. განმარტებითი ბარათი 2023 წლის ბიუჯეტზე

6.წყალტუბოს კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2023

7.წყალტუბო აიპები 2023

8.სხვა ხარჯები

ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორიტეტების პირველადი დოკუმენტის განხილვა-მოწონებასთან დაკავშირებული სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, ოქმი N2

ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის შესადგენად სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი N1

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი N3

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი N4

წყალტ მუნიც 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების გზამკვლევი მაისი

2021 წლის შესრულების ანგარიში

1.პრიორიტეტები 15.11.2023 (1)

2. 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში (1)

3. დადგენილების პროექტი 14.11 (1)

4. პროგრამული დანართი 2 (1)

5. განმარტებითი ბარათი 2023 წლის ბიუჯეტზე (1)

7.წყალტუბო აიპები 2023 (1)

6.წყალტუბოს კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2023 (1)

8.სხვა ხარჯები (1)

2022 წლის III კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2023 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა ბრძანებითოქმი #3 05,08,2022

2023 – 2026 პრიორიტეტები

2022 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში (1)

2022 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

1.2.-აგვისტოს-ოქმი-და-ბრძანება

3.1. 6 თვის ანგარიში

1.5 ცვლილებების შესახებ

1.პრიორიტეტები 10.12.2022

შესრულება პირველი კვარტალი

2. 2021 წლის შესრულების მოკლე მიმოხილვა

3. დადგენილების პროექტი 10,12,2022

4. პროგრამული დანართი 10.12.2022

5.განმარტებითი ბარათი 2022 წელი

6.წყალტუბოს კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2022

7. აიპების დანართი 2022 (1)

8.სხვა ხარჯების დანართი (1)

10.მრჩეველთა საბჭოს ოქმი

წყალტ მუნიც 2022 წლის ბიუჯეტისგზამკვლევი დეკემბერი

2022 წლის 1 მარტის ბრძანება დანართებით

 

2022 – 2025 წლების საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა

2022- 2025 წლების პირველადი პრიორიტეტების დოკუმენტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის(პირველადი ვარიანტი) გამოქვეყნდა

პრიორიტეტები 2021

1.პრიორიტეტები 10.12.2022

2021 წლის დაზ. ბიუჯეტი 26.03

2021 წლის დამტ. ბიუჯეტი

2021 წლის დაზ.ბიუჯეტი 29.01

2022 წლის სამუშაო ჯგუფის ბრძანება დანართებით

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის შესრულების ანგარიში PDF

პრიორიტეტების-დოკუმენტი-2021-11.11.2020

დადგენილება-2021-წლის-ბიუჯეტის

განმარტებითი-ბარათი

წყალტუბოს-ააი-პირების-ბიუჯეტები-2021-წლისათვის

წყალტუბოს-კაპიტალური-ბიუჯეტის-დანართი-2021-წლისათვის-2

სოციალური-2021

საშუალოვადიანი

განმარტებითი

დადგენილება-2021

პრიორიტეტები-2021

პროგრამული-დანართი-2021 (1)

წყალტუბო-აიპები-2021

წყალტუბოს-კაპიტალური-ბიუჯეტის-დანართი-2021-წლისათვის-1

წყალტუბოს-საშუალო-ვადიანი-გეგმა

წყალტუბოს-მუნიციპალიტეტის-2021-წლის-ბიუჯეტის-პროექტის-გზამკვლევი-1 (1)

2019-წლის-ბიუჯეტის-შესრულება

2020-წლის-მეორე-კვარტლის-ანგარიში

2020 წლის მესამე კვარტლის ანგარიში

პირველი-კვარტალი-1-min

2021 წლის  ბიუჯეტი  შესრულება-9-თვის-1

2022 წლის შესრულების ანგარიში