სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები. ინფრასტრუქტურული პროექტები

სოფლის პროექტის 2022 წლის ოქმები

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ნუსხა 2020

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

2022 წლის სოფლის პროექტების ნუსხა

სოფლის მხარდაჭერის პროექტები 2022

სოფლის პროექტების ჯგუფის ცვლილება

სოფლის-პროექტების-ჯგუფი-2021-წლის

წყალტუბო რგფ 2021 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

2021 წყალტუბოს სოფლის მხარდაჭერის პროექტები

2019 -2020 წლებში განხორციელებული პროექტები (1)

2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის და სტიქიის პროეტები

2023 წლის პროექტები