სკოლისგარეშე განათლების სერვისი

ბაღები-1

 

               ა(ა)ი.პ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1 № 1   ს/ბაგა-ბაღი      ბესიკის ქ. №17
2 2  ს/ბაგა-ბაღი      ვაჟა ფშაველას ქ. №1
3 3  ს/ბაგა-ბაღი      გოგებაშვილის ქ. №5
4 4  ს/ბაგა-ბაღი      9 აპრილის  I შესახვევი №2
5 5  სოფ. გვიშტიბი      სოფ. გვიშტიბი
6 6  სოფ.მაღლაკი      სოფ.მაღლაკი
7 7  სოფ. ფარცხანაყანები      სოფ. ფარცხანაყანები
8 8  კოპიტნარის დასახლება      კოპიტნარის დასახლება
9 9  სოფ. მესხეთი      სოფ. მესხეთი
10 10 სოფ. მუხიანი      სოფ. მუხიანი
11 11  სოფ.  გეგუთი      სოფ.  გეგუთი
12 12  სოფ.  პატრიკეთი      სოფ.  პატრიკეთი
13 13  სოფ. ტყაჩირი      სოფ. ტყაჩირი
14 14  სოფ. ოფშკვითი      სოფ. ოფშკვითი
15 15  სოფ. საყულია      სოფ. საყულია
16 16  სოფ. ახალი საყულია      სოფ. ახალი საყულია
17 17  სოფ. გუმბრინი      სოფ. გუმბრინი
18 18  სოფ. ოფურჩხეთი      სოფ. ოფურჩხეთი
19 19  სოფ. რიონი      სოფ. რიონი
20 20  სოფ. ქვიტირი      სოფ. ქვიტირი
21 21   სოფ. ხომული      სოფ. ხომული
22 22   სოფ. ცხუნკური      სოფ. ცხუნკური
23 23   სოფ. თერნალი      სოფ. თერნალი