კონკურსები

 

N ვაკანტური თანამდებობები კონკურსის ჩატარების თარიღი
 

 

1

მესამე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის   ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – კოორდინატორი ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის საკითხებში  

27.04.2021

 

 

 

2

მესამე  რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის  სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახურის –  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

 

31.03.2021

 

 

 

 

3

მესამე  რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის   ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის  ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

 

15.02.2021

 

4. ვაკანსია პირველი რანგის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის  თანამდებობაზე

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები