კონკურსები

13.08.2022 კონკურსი იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებების დაცვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებების დაცვის განყოფილების სპეციალისტი

13.08.2022 კონკურსი ზედამხედველობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის მყარი ნარჩენების მართვისა და მოსაკრებლების განყოფილების უფროსი

განყოფილების უფროსი

13.08.2022 კონკურსი ზედამხედველობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის მყარი ნარჩენების მართვისა და მოსაკრებლების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პოზიციაზე

ზედამხედველობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

13.07.2022 კონკურსი ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის სტატისტიკის,
პროექტების მართვის და საერთაშორისო და ადგილობრივ დონორ ორგანიზაციებთან
ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის პოზიციაზე

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

13.07.2022 კონკურსი იურიდიულ საკითხთა განყოფილების უფროსი სპეციალისტის პოზიციაზე

იურიდიულ საკითხთა განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

13.07.2022  კონკურსი შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსის პოზიციაზე

შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი

N ვაკანტური თანამდებობები კონკურსის ჩატარების თარიღი
 

 

1

მესამე რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის   ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – კოორდინატორი ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის საკითხებში  

27.04.2021

 

 

 

2

მესამე  რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის  სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახურის –  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

 

31.03.2021

 

 

 

 

3

მესამე  რანგის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის   ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის  ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

 

15.02.2021

 

4. ვაკანსია პირველი რანგის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის  თანამდებობაზე

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

2022 წელს გამოცხადებული კონკურსები

კონკურსები