ისტორიული ძეგლები

ტაძრები

ქალაქ წყალტუბოს ტერიტორიაზე  მოქმედებს      წმინდა გიორგის,   მირქმის,   ამბროსი ხელაიას და წმინდა ბარბარესა და წმინდა მარინეს    სახელობის და მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ტაძარები.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში  დაცულია   კულტურული მემკვიდრეობის 60-მდე  ძეგლი    (ეკლესიიები, ციხე-კოშკები), მათგან გამორჩეულია იოანე ნათლიმცემლის სახელობის ეკლესია სოფელ დერჩში (XIIს.), ეკლესიის  ფრესკული მოხატულობა გვიანი საუკუნეების ქართული მონუმენტური ფერწერის გამორჩეული ძეგლია.   დასრულებულია ღვთისმშობლის  ტაძრის რესტავრაციის სამუშაოები სოფელ ცხუნკურში,     აღდგენილია  სოფელ ზარათში მე-12  საუკუნის წმინდა ივლიტესა და კვირიაკეს სახელობის ტაძარი,  სოფელ დერჩში  დასრულებულია იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის საკონსერვაციო სამუშაოები,  განახლებულია   საკურთხეველი და კედლის მოხატულობა. ტაძრები აშენდა სოფელ ქვიტირში, ფარცხანაყანევში.

 

 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურის ძეგლები

 

ქ. წყალტუბო             1. წყალტუბო, მირქმის სახელობის ეკლესია

2. წყალტუბო, წმინდა გიორგის ეკლესია

 

ოფურჩხეთი               1. ოფურჩხეთი, წმ. გიორგის ეკლესია

2. ჯიმასტარო, წმ. გიორგის ეკლესია

3. გუმათი, ასათიანების კოშკი

4. ჟონეთი, ღვთისმშობლის ეკლესია

5. ჟონეთი, ნაეკლესიარი

6. ნამოხვანი, ეკლესია

 

 რიონი                  1. რიონი, მაცხოვრის ეკლესია

2. რიონი, ნაეკლესიარი

3. რიონი, ციხის ნაშთი

4. რიონი, ციხის ნანგრევი

5. ზარათი, წმინდა კირილეს ეკლესია

6. ზარათი, წმინდა გიორგის ეკლესია

7. ზარათი, კოშკის ნანგრევი – თ. სვანიძის კარმიდამო

8. ზარათი, კოშკის ნანგრევი      – ლ.ძოწენიძის კარმიდამო

9. ჭოლევი წმ. გიორგის ეკლესია

10. ჭოლევი, კოშკის ნანგრევი

11. ჭოლევი, ნაეკლესიარი

12. სორმონი, სამების ეკლესია

13. სორმონი, სამების ეკლესია

14. სორმონი, კოშკის ნაშთი – გ. ძოწენიძის კარმიდამო

 

ქვიტირი                     1. ზედა მესხეთი, წმ. გიორგის ეკლესია

2. ქვიტირი, ხის ეკლესია

3. ქვიტირი, ღვთისმშობლის ეკლესია

 

საყულია                     1. საყულია, მთავარანგელოზის ეკლესია

 

ოფშკვითი                  1. ოფშკვითი, წმინდა გიორგის ეკლესია

2. ოფშკვითი, ღვთისმშობლის ეკლესია

 

პატრიკეთი                 1. პატრიკეთი, წმინდა გიორგის ეკლესია

2. ტყაჩირი, აგიაშვილების ციხის ნანგრევი

3. ტყაჩირი, წმინდა კვირიკეს ეკლესია

 

გეგუთი                      1. გეგუთი, წმინდა გიორგის ეკლესია

2. გეგუთი, მაცხოვრის ეკლესია

3. გეგუთი, იაშვილების კოშკი

4. გეგუთი, ციხე დარბაზი

 

მუხიანი                      1.მუხიანი, კვირაცხოვლობის ეკლესია

2. ქვედა მესხეთი, სამების (ხის) ეკლესია

3. ქვედა მესხეთი, სამების (ქვის)

 

ფარცხანაყანევი         1. ფარცხანაყანევი, ქაშვეთის ეკლესია

2. ფარცხანაყანევი, წმინდა გიორგის ეკლესია

3. ფარცხანაყანევი, ქაშვეთის ნაეკლესიარი

 

მაღლაკი                     1. მაღლაკი, მაცხოვრის ეკლესია

 

გუმბრა                       1. გუმბრა, წმინდა ბარბარეს სახელობის ეკლესია

2. ბანოჯა, წმინდა გიორგის ეკლესია

3. ხომული, „გოგიას“ციხე დარბაზის არქიტექტურული კომპლექსი

4. ხომული, წმინდა გიორგის ეკლესია

5. ხომული, მაცხოვრის ამაღლების ეკლესია

 

გვიშტიბი                   1. გვიშტიბი, წმინდა გიორგის ეკლესია

 

სოფ. წყალტუბო       1. ქვილიშორი, I წისქვილი

2.  ქვილიშორი, II წისქვილი

3. ქვილიშორი, III წისქვილი

4. ქვილიშორი, ეკლესია

5. ქვილიშორი, ციხის ნანგრევი

 

ცხუნკური                  1. ცხუნკური, „ჯვრის“ ეკლესია

2. ცხუნკური, ეკლესია „დედაღვთისა“

3. ცხუნკური, სამრეკლო

4. ყუმისთავი, „ყვითელი“ ეკლესია

5. ჩუნეში, „ციხის გვერდის“ ეკლესია

 

მექვენა                       1. დერჩი, იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია