სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სკრინინგის განცხადება

სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ წარმოდგენილია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ გუმბრაში ჯვარი-წყალტუბოს 500კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზისა და ქვესადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკრინინგის განცხადება.

2325_სკრინინგის განცხადება სააგენტოს – წყალტუბოს ქ