სოციალურად დაუცველი ბავშვები ყოველთვიური დახმარების სახით 200 ლარს მიიღებენ

2023 წლის 1 ივლისიდან, სოციალურად დაუცველი ბავშვები ყოველთვიური დახმარების სახით 200 ლარს მიიღებენ.
აღნიშნული დახმარება 2 წლის წინ ყოველთვიურად 50 ლარს შეადგენდა.
პროგრამის ბიუჯეტი 65 მილიონი ლარია.