აუქციონი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს თავის საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთებზე მუხიანში, გეგუთში, გუმბრაში, მაღლაკსა და პატრიკეთში. დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე

სოფელი გეგუთი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 1450 კვ.მ. მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობით

eAuction

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მდებარე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი მუხიანი 305 კვ.მ.

eAuction

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მასზე განთავსებული შენობით, მდებარე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი პატრიკეთი 272

eAuction

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მდებარე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი გუმბრა-236 კვ.მ

eAuction

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მდებარე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი მაღლაკი 232 კვ.მ.

eAuction

სოფელი გეგუთი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 1530 კვ.მ. მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობით

eAuction

 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მდებარე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი გეგუთი (ვარციხჰესის დასახლება)-300 კვ.მ

eAuction