ბიუროს რიგგარეშე სხდომა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ბიუროს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე თეიმურაზ ჭეიშვილი უძღებოდა.
ბიუროს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები განიხილეს:
1. საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში, 2022 წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი საკონკურსო პროექტების განხილვისა და მოწონების შესახებ.
2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და ანდრო ხარაბაძეს შორის 2020 წლის 22 სექტემბერს გაფორმებულ №2 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.
3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 17 იანვრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ.