ბრძანება შპს „მინერალის“, სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სოფელ გუმბრაში შპს „მინერალის“, სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2022 წლის 15 ნოემბრის N465/ს ბრძანება.

სკრინინგის გადაწყვეტილება შპს მინერალი