2021 წლის ანგარიში პრემიერ – მინისტრს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს საჯარო ინფორმაცია