2021 წლის ანგარიში საქართველოს პრეზიდენტს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს საჯარო ინფორმაცია