2022 წელს საკრებულოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით. აგრეთვე გენდერულ ჭრილში

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს საჯარო ინფორმაცია